Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: SSTC THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ "CẬP NHẬT CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MỚI".

Title

SSTC THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ "CẬP NHẬT CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MỚI".

Loại tin

Cung ứng - đào tạo

Loại tin:ID

32

Đoạn tin ngắn

Trung tâm đào tạo – Cung ứng lao động kỹ thuật (SSTC) chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp KCN nói riêng đã dành sự tin tưởng đối với Trung tâm thời gian vừa qua. Trung tâm xin gửi đến quý doanh nghiệp (DN) thông tin khoá học chuyên đề “Cập nhật chế độ kế toán doanh nghiệp mới” ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về việc Hướng dẫn chế độ kế toán DN thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính.

Nội dung

Trung tâm đào tạo – Cung ứng lao động kỹ thuật (SSTC) chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp KCN nói riêng đã dành sự tin tưởng đối với Trung tâm thời gian vừa qua. Trung tâm xin gửi đến quý doanh nghiệp (DN) thông tin khoá học chuyên đề “Cập nhật chế độ kế toán doanh nghiệp mới” ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về việc Hướng dẫn chế độ kế toán DN thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính.

Kính gửi: Ban giám đốc/Kế toán Doanh nghiệp/Tập đoàn/Tổng Công ty

I. GIỚI THIỆU

Như Quý DN đã biết, ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán DN mới thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Để giúp cho đội ngũ kế toán tại các DN cũng như đội ngũ kế toán - kiểm toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời tinh thần các nội dung mới của chế độ kế toán DN, tổ chức thực hiện tốt ngay từ đầu năm 2015, SSTC phối hợp cùng Công ty Đào tạo chuyên nghiệp TVT (TVT Protrain) tổ chức khóa đào tạo cập nhật Thông tư 200/2014/TT-BTC.

II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khi tham dự khóa học, DN có thể:

·  Nắm bắt sớm, kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 200/2014/TT-BTC;

·  Chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ chế độ kế toán DN mới;

·  Thảo luận và trao đổi các vướng mắc với Chuyên gia của Bộ Tài chính - Người trực tiếp soạn thảo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2015 áp dụng cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (BCTC) từ năm 2015 trở đi.

Cập nhật các thay đổi về một số điểm chính sau đây:

·  Bỏ 3 hình thức ghi sổ (nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung).

·  Nhiều giao dịch/nghiệp vụ thay đổi quan điểm ghi nhận, theo đó:

(i)  Có một số tài khoản bỏ đi, một số tài khoản thêm vào;

(ii) Trình bày một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính có thay đổi;

(iii) Việc hạch toán vào một số tài khoản sẽ khác với việc trình bày trên BCTC.

·  Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không bắt buộc phải tuân thủ. DN có thể tự thiết kế mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho phù hợp với DN của mình.

·  Khi lập BCTC, việc giảm giá tài sản được xem xét cho một số nghiệp vụ.

·  Việc ghi nhận giao dịch/ nghiệp vụ theo hướng sẽ được tuân thủ cao nhất theo Chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS).

·  Việc hạch toán cho mục đích kế toán được phân biệt rõ với mục đích lập báo cáo thuế.

·  Thuyết minh Báo cáo tài chính bao gồm cả nội dung và đối tượng.

·  Các chỉ tiêu không phát sinh trên Báo cáo tài chính DN được phép bỏ đi.

·  Nhiều nghiệp vụ hạch toán thay đổi: Thay đổi số hiệu tài khoản hạch toán, thay đổi quan điểm ghi nhận giao dịch,… một số tên gọi tài khoản thay đổi, khi hạch toán không quan niệm tài khoản ngắn hạn hay dài hạn, chỉ khi lập Báo cáo tài chính mới quan tâm đến tài sản ngắn hạn và dài hạn.

Và rất nhiều các nội dung thay đổi khác sẽ được chuyên gia của Bộ trình bày và hướng dẫn trong khóa học.

IV. GIẢNG VIÊN

Chuyên gia của Bộ Tài chính.

V. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM HỌC            

Tại Hội trường Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai vào 04 buổi các ngày 16, 17/04/2015 

(Sáng: 08:00 - 11:30, chiều 13:30 - 17:00)

VI. PHÍ THAM DỰ

·  Phí tham dự: 2.200.000 VND, học phí tham dự 02 ngày (bao gồm tiệc trà giữa giờ, tài liệu, hội trường, diễn giả...)

·  Hạn chót đăng ký đến hết ngày 10/04/2015; Đóng phí trước ngày 07/04/2015: giảm 5%; Đăng ký nhóm 03 người trở lên: giảm 5%.

·  Phí tham dự áp dụng riêng cho các DN trong KCN Đồng Nai là: 1.760.000 đồng (Lưu ý: đóng học phí trước ngày 07/04/2015 và không áp dụng 2 điều kiện trên).

Ghi chú: Chỉ tổ chức 01 khóa duy nhất tại Đồng Nai.

THÔNG TIN NỘP PHÍ THAM DỰ

1.      Chuyển khoản qua ngân hàng:

·  Số tài khoản: 0481000358045 (VND)

·  Ngân hàng Ngoại thương Biên Hòa

·  Tên tài khoản: Trung tâm Đào tạo-Cung ứng lao động kỹ thuật

2.      Nộp phí trực tiếp: Đăng ký online​

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

Trung tâm Đào tạo - Cung ứng lao động kỹ thuật

Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (061) 8899330; Fax: (061) 8899139 ; Email: sstc@diza.vn

HOTLINE: 0983.990.918 (Chị Hoàng Anh) hoặc 0122.316.1977 (Anh Hoàng)

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

14

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 3/12/2015 11:25 AM by System Account
Last modified at 11/14/2022 3:25 PM by System Account