Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1912/KCNĐN-QHXD

Ngày ban hành

6/28/2022

Trích yếu

Đầu tư, phát triển cây xanh đối với các khu công nghiệp Đồng Nai.

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

Lĩnh vực Môi trường

Lĩnh vực:ID

8

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Attachments

Created at 7/6/2022 10:04 AM by Vu Ngoc Nam
Last modified at 7/6/2022 10:04 AM by Vu Ngoc Nam