Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

GPMT

Ngày ban hành

10/8/2022

Trích yếu

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (GPMT) của Công ty TNHH Ansell Vina Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất các loại găng tay chuyên dụng, công suất 125.000.000 đôi/năm (tương đương 5.000 tấn sản phẩm/năm)” của Công ty TNHH Ansell Vina tại Đường số 7, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn (mục Giấy phép môi trường).

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

Lĩnh vực Môi trường

Lĩnh vực:ID

8

Thể loại

Văn bản

Thể loại:ID

2

Attachments

2. GPMT Ansell M10+PL.rar    
Created at 8/15/2022 8:33 AM by Nguyễn Thị Thanh Huyền
Last modified at 8/15/2022 8:33 AM by Nguyễn Thị Thanh Huyền