Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

GPMT

Ngày ban hành

8/4/2022

Trích yếu

THÔNG TIN NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH NHỰA SAKAGUCHI VIỆT NAM TẠI KCN AMATA, TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI Ban Quản lý các KCN Đồng Nai nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường dự án đầu tư “Mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất ống nhựa và đai nẹp nhựa (từ 490 tấn/năm lên 800 tấn/năm); sản xuất co nhựa (công suất 1.600 tấn/năm) và sản xuất nắp đậy bồn tắm bằng nhựa (công suất 100 tấn/năm)” của Công ty TNHH nhựa Sakaguchi Việt Nam tại KCN Amata, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án đầu tư nêu trên trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. (Đính kèm báo cáo đề xuất và văn bản đề nghị cấp Giấy phép môi trường)

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

Cấp giấy phép môi trường

Lĩnh vực:ID

18

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Attachments

BC-GPMT-Sakaguchi.docx    
Created at 8/17/2022 9:18 AM by Vũ Thị Ngọc Thủy
Last modified at 8/17/2022 9:20 AM by Vũ Thị Ngọc Thủy