Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

GPMT

Ngày ban hành

8/15/2022

Trích yếu

THÔNG TIN NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KHANG VY TẠI ĐƯỜNG SỐ 10A, KCN HỐ NAI, XÃ HỐ NAI 3, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI Ban Quản lý các KCN Đồng Nai nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường dự án đầu tư “Cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm gỗ với tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng: 11.720,18m2” của Công ty TNHH Nội thất Khang Vy tại đường số 10A, KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án đầu tư nêu trên trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. (Đính kèm báo cáo đề xuất đề nghị cấp Giấy phép môi trường)

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

Cấp giấy phép môi trường

Lĩnh vực:ID

18

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Attachments

III. BC ĐỀ XUẤT CẤP GPMT - KHANG VY_SỬA 20.07.22.doc    
Created at 8/17/2022 9:32 AM by Vũ Thị Ngọc Thủy
Last modified at 8/17/2022 9:32 AM by Vũ Thị Ngọc Thủy