Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

2664-KCNĐN-DN

Ngày ban hành

8/19/2022

Trích yếu

Thực hiện nội dung Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin đến Sở, ngành về việc chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy Công ty Nhất Tín An tại Đồng Nai (KCN Giang Điền)

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

Lĩnh vực đăng ký và hoạt động doanh nghiệp

Lĩnh vực:ID

10

Thể loại

Văn bản

Thể loại:ID

2

Attachments

2664-CV.signed-Chấm dứt hđ dự án Nhất Tín An.pdf    
Created at 8/19/2022 2:46 PM by Phan Công Khánh
Last modified at 8/19/2022 2:47 PM by Phan Công Khánh