Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

GPMT

Ngày ban hành

8/29/2022

Trích yếu

công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (GPMT) của Công ty TNHH Olam Việt Nam

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

Lĩnh vực Môi trường

Lĩnh vực:ID

8

Thể loại

Thông Báo

Thể loại:ID

14

Attachments

1771-TB.signed CONG KHAI OLAM.pdf    
Created at 8/29/2022 11:32 AM by Mai Anh Dũng
Last modified at 8/29/2022 11:32 AM by Mai Anh Dũng