Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

GPMT

Ngày ban hành

8/30/2022

Trích yếu

công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (GPMT) của Công ty TNHH Nội thất gỗ Delta

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

Cấp giấy phép môi trường

Lĩnh vực:ID

18

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Attachments

2. Delta-Bc de xuat cap GPMT-PL VIII.docx    
Created at 9/5/2022 2:47 PM by To Thi Tuyet
Last modified at 9/5/2022 2:47 PM by To Thi Tuyet