Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

GPMT

Ngày ban hành

9/26/2022

Trích yếu

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp/cấp lại Giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nâng công suất sản xuất Polytetramethylene Ether Glycol (PTMG) từ 100.000 tấn sản phẩm/năm lên 166.800 tấn sản phẩm/năm; nâng công suất sản xuất sợi nylon 6 từ 22.800 tấn sản phẩm/năm lên 26.400 tấn sản phẩm/năm; sản xuất sợi spandex với công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm; sản xuất và gia công các loại sợi nylon 66, polyeste với công suất 60.720 tấn sản phẩm/năm và bổ sung sản xuất vải dệt với công suất 72 tấn sản phẩm/năm” tại đường N3, KCN Nhơn Trạch V, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất). Ban Quản lý các KCN thông báo đến các cá nhân, tổ chức liên quan để biết.

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

Cấp giấy phép môi trường

Lĩnh vực:ID

18

Thể loại

Thông Báo

Thể loại:ID

14

Attachments

BC GPMT HYOSUNG ĐN 26.9.22.pdf    
Created at 9/26/2022 3:42 PM by Mai Anh Dũng
Last modified at 9/26/2022 3:42 PM by Mai Anh Dũng