Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

GPMT

Ngày ban hành

10/13/2022

Trích yếu

THÔNG BÁO V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp/cấp lại giấy phép môi trường (GPMT) của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Ván PB Long Việt Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp/cấp lại Giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất các loại ván ép, công suất 4.500.000 m2/năm (tương đương 52.500 tấn sản phẩm/năm)” của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Ván PB Long Việt tại đường số 3, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất). Ban Quản lý các KCN thông báo đến các cá nhân, tổ chức liên quan để biết. Trân trọng./.

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

Cấp giấy phép môi trường

Lĩnh vực:ID

18

Thể loại

Thông Báo

Thể loại:ID

14

Attachments

2. BAO CAO IN LAN 2.pdf    
Created at 10/13/2022 10:26 AM by Mai Anh Dũng
Last modified at 10/13/2022 10:26 AM by Mai Anh Dũng