Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

04/KH-KCNĐN

Ngày ban hành

1/19/2022

Trích yếu

KH-04. GẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 2022.BQL

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Attachments

KH-04. CCHC 2022.BQL.pdf    
Created at 10/20/2022 4:05 PM by Vũ Thị Ngọc Thủy
Last modified at 10/20/2022 4:07 PM by Vũ Thị Ngọc Thủy