Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

28/KH-KCNĐN

Ngày ban hành

4/22/2022

Trích yếu

28.KH kỷ luật kỷ cương hành chính 2022. BQL

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Attachments

28.KH kỷ luật kỷ cương hành chính 2022. BQL.pdf    
Created at 10/20/2022 4:13 PM by Vũ Thị Ngọc Thủy
Last modified at 10/20/2022 4:13 PM by Vũ Thị Ngọc Thủy