Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

GPMT

Ngày ban hành

12/14/2022

Trích yếu

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp/cấp lại Giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà xưởng sản xuất giày thể thao các loại, công suất 30.000.000 đôi/năm” tại KCN Agtex Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai của Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất).

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

Cấp giấy phép môi trường

Lĩnh vực:ID

18

Thể loại

Thông Báo

Thể loại:ID

14

Attachments

BC GPMT TKG TAEKWANG.pdf    
Created at 12/14/2022 2:21 PM by Mai Anh Dũng
Last modified at 12/14/2022 2:21 PM by Mai Anh Dũng