Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

GPMT

Ngày ban hành

12/27/2022

Trích yếu

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp/cấp lại Giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy dệt, nhuộm vải và sợi, công suất 50.000.000 mét/ năm (trong đó quy mô nhuộm không vượt quá 30.000.000 mét/năm); Gia công vải (trong quy trình sản xuất không có công đoạn nhuộm) với công suất 100.000.000 mét/năm; Sản xuất hạt nhựa từ vải polyester (từ nguồn nguyên liệu là phế liệu, sản phẩm lỗi trong quá trình sản xuất của công ty) với công suất 1.800 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất và gia công túi xách các loại với công suất 50.000 sản phẩm/năm; Sản xuất và gia công tấm lót giày với công suất 2.400 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất và gia công quần áo với công suất 600.000 sản phẩm/năm; Sản xuất vải tổng hợp với công suất 2.400 tấn sản phẩm/năm; Gia công dán các nguyên liệu cho ngành giày với công suất 2.400 tấn sản phẩm/năm” tại Đường 25B, KCN Nhơn Trạch II, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Namtrên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn – mục Giấy phép môi trường (Đính kèm báo cáo đề xuất). Ban Quản lý các KCN thông báo đến các cá nhân, tổ chức liên quan để biết. Trân trọng./.

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

Cấp giấy phép môi trường

Lĩnh vực:ID

18

Thể loại

Thông Báo

Thể loại:ID

14

Attachments

BC GPMT GOLD LONG JONH GOP FILE.pdf    
Created at 12/27/2022 2:39 PM by Mai Anh Dũng
Last modified at 12/27/2022 2:39 PM by Mai Anh Dũng