Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

GPMT

Ngày ban hành

11/21/2022

Trích yếu

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường cơ sở “Nhà máy sản xuất bo mạch đèn led và bo mạch chức năng, quy mô 20.000.000 sản phẩm/năm” tại đường 10, KCN Nhơn Trạch I, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH CS Tech Vina trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn (mục Giấy phép môi trường).

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

Cấp giấy phép môi trường

Lĩnh vực:ID

18

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Attachments

Created at 12/28/2022 8:19 AM by To Thi Tuyet
Last modified at 12/28/2022 8:19 AM by To Thi Tuyet