Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

GPMT

Ngày ban hành

11/24/2022

Trích yếu

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường cơ sở “Nhà máy sản xuất các sản phẩm màng PVC bọc thực phẩm với công suất 5.400 tấn sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Samyoung Chemical Việt Nam tại lô M, KCN Lộc An – Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn (mục Giấy phép môi trường).

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

Cấp giấy phép môi trường

Lĩnh vực:ID

18

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Attachments

1. 300822. BAO CAO GPMT - SAMYOUNG.docx    
Created at 12/28/2022 8:21 AM by To Thi Tuyet
Last modified at 12/28/2022 8:21 AM by To Thi Tuyet