Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

GPMT

Ngày ban hành

11/28/2022

Trích yếu

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Ban Quản lý các KCN công khai nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường cơ sở “Nhà máy sản xuất ổ bi tròn, công suất 15.720 tấn sản phẩm/năm (trong đó: vòng trong của ổ bi tròn ISO có công đoạn xi mạ 1.250 tấn sản phẩm và không nhận gia công xi mạ cho đơn vị ngoài; sản phẩm có công đoạn sơn là 400 tấn sản phẩm/năm) và sản xuất ổ bi đũa (không có công đoạn xi mạ), công suất 2.146 tấn sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam tại lô 516, đường 13, KCN Long Bình (Amata), phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo địa chỉ: https://diza.dongnai.gov.vn (mục Giấy phép môi trường).

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

Cấp giấy phép môi trường

Lĩnh vực:ID

18

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Attachments

BC GPMT SCHAEFFLER 14.11-nop tham dinh.docx    
Created at 12/28/2022 8:23 AM by To Thi Tuyet
Last modified at 12/28/2022 8:23 AM by To Thi Tuyet