Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Ban Lãnh đạo

 

1.  TRƯỞNG BAN 


 
NTP_0001.jpgH​ọ và tên:

Nguyễn Trí Phương

Ngày sinh:

10/12/1978

Trình độ chuyên môn:​​

Thạc sĩ QTKD

Lý luận ​chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Tiếng Anh - Cử nhân

Trình độ tin học:

B

Ngạch chuyên viên:

Chuyên viên cao cấp

Điện thoại cơ quan:


Điện thoại di động:

0918.308.333​

Email:

 phuongnt.bqlkcn@dongnai.gov.vn
 triphuongdiza@yahoo.com​

 


2. PHÓ TRƯỞNG BAN 

 


H​ọ và tên:

Phạm Văn Cường

Ngày sinh:

30/8/1967

Trình độ chuyên m​ôn:​​

- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh;

- Cử nhân Luật

Lý luận ​chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Chứng chỉ B Anh văn

Trình độ tin học:

Chứng chỉ B Tin học 

Ngạch chuyên viên:

Chuyên viên chính

Điện thoại cơ quan:

(0251) 3892377

Điện thoại di động:

0913.755979​

Email:

cuongpv@dongnai.gov.vn

cuongdizadn@yahoo.com.vn​


4. PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Họ v​​à tên:

Dương Thị Xuân Nương

Ngày s​inh:

30/01/1978

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Quản lý Công;

Cử nhân Kinh tế​

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ:

Cử nhân Anh văn

Trình độ tin học:

Chứng chỉ B Tin học 

Ngạch chuyên viên:

Chuyên viên

Điện thoại cơ quan:

(0251) 3892380

Điện thoại di động:

0903.640727

Email:

nuongdtx@dongnai.gov.vn

nuongdtx@diza.vn​


 

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai