Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 
 
 
 

 

TRƯỞNG BAN

Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

 

 

: Nguyễn Khanh

: 10/4/1936

: Từ 4/1995 đến 12/1998

 
 

 

TRƯỞNG BAN

Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

 

 

: Võ Văn Một

: 16/4/1953

: Từ 01/1999 đến 02/2000

 
 

 

TRƯỞNG BAN

Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

 

 

: Đặng Thị Kim Nguyên

: 15/8/1951

: Từ 03/2000 đến 7/2006

 
 

 

TRƯỞNG BAN

Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

 

 

: Võ Thanh Lập

: 21/3/1955

: Từ 7/2006 đến 3/2015


TRƯỞNG BAN

Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

: Cao Tiến Sỹ

12/9/1974

Từ 4/2015 đến 11/2020

 
 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

 

 

: Phạm Thị Hồng Cúc

: 10/3/1951

: Từ 1995 đến 2006

 
 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

 

 

: Nguyễn Văn Thành

: 17/9/1952

: Từ 2007 đến 2012

 
 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

 

 

: Nguyễn Phương Lan

: 01/10/1971

: Từ 2005 đến 2013

 
 
PHÓ TRƯỞNG BAN


Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

: Nguyễn Mạnh Vă​n


: 29/7/1958

: Từ 12/2003 đến 7/2018

 
PHÓ TRƯỞNG BAN


Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

Mai Văn Nhơn


: 01/3/1960

Từ 9/2013 đến 3/2020​

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai