Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THÔNG TIN VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN CÔNG TY TNHH MEISHIN VIỆT NAM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH III.

Ngày 21/4/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai ban hành Quyết định số 114/QĐ-KCNĐN về việc Chấm dứt hoạt động đối với dự án Công ty TNHH Meishin Việt Nam tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, thông tin liên quan như sau:

- Tên dự án: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEISHIN VIỆT NAM.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 472023000991 do Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/5/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 18/01/2013.

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEISHIN VIỆT NAM, địa chỉ trụ sở chính tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư  theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư năm 2020.

Quyết định đã về việc Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án Công ty TNHH Meishin Việt Nam đã được gửi cho các sở, ngành, đơn vị liên quan biết, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan của dự án. Đồng thời đề nghị Nhà đầu tư dự án Công ty TNHH MEISHIN VIỆT NAM có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai