• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Nhằm tổ chức thực hiện các quy định pháp luật lao động đồng thời duy trì và ổn định quan hệ lao động, các doanh nghiệp phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đầy đủ. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ:

 Về chế độ báo cáo định kỳ: Các doanh nghiệp thực hiện các biểu mẫu báo cáo về lao động và gửi về Ban Quản lý trước ngày 10/6/2022, bao gồm các biểu mẫu sau: Mẫu 1 (Báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2022); Mẫu 2 (Báo cáo về việc thành lập Công đoàn, xây dựng Nội quy, Thỏa ước, Thang bảng lương và Nhà ở cho người lao động); Mẫu 3 (Báo cáo tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2022); Mẫu 4 (kết quả Chương trình hành động cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động); Mẫu 6 (Báo cáo về tình hình sử dụng lao động nước ngoài 06 tháng đầu năm 2022).

Thời kỳ báo cáo tính từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/5/2022. Lưu ý các biểu mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3, mẫu 4 đã được đăng tải tại website Ban Quản lý (http://diza.dongnai.gov.vn - Biểu mẫu báo cáo - Thống kê), doanh nghiệp thực hiện báo cáo bằng văn bản giấy theo mẫu.

Về mẫu số 6​ - Báo cáo về tình hình sử dụng lao động nước ngoài 06 tháng đầu năm 2022, đề nghị doanh nghiệp thực hiện báo cáo qua mạng theo hướng dẫn sau: Truy cập trang web http://diza.dongnai.gov.vn  à Biểu mẫu báo cáo - Thống kê à Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 06 tháng đầu năm 2022 à Link báo cáo.  

Lưu ý các doanh nghiệp: Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đầy đủ là một trong những tiêu chí đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Lao động (02513.892.307 - Ext: 262-265) để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết.

2. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc:

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ theo những quy định tại Chương V, Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ như sau:

a. Xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

b. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để tổ chức đối thoại theo khoản 2 Điều 63 Bộ luật Lao động để chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nổ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.

c. Tổ chức hội nghị người lao động:

Người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động tổ chức hàng năm theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu. Nội dung hội nghị theo quy định tại Điều 64 Bộ luật Lao động và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận.


Phòng Quản l​ý Lao động (Diza)

Các tin khác

    There are no items to show in this view.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang