Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA BAN HÀNH ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TỈNH
 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP NỘI DUNG NHƯ SAU:

​Sở Kế hoạch và Đầu tư – Cơ quan thường trực Ban Hành động hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nội dung đường dây nóng của tỉnh tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp để nắm bắt yêu cầu, nguyện vọng và xử lý những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể: 

- Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin: 0913.851.953. 

- Cơ quan tiếp nhận thông tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thường trực Ban hành động hỗ trợ Doanh nghiệp.

Triển khai đường dây nóng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.pdfTriển khai đường dây nóng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.pdf

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai