Thứ bảy, ngày 4/6/2016
MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 4/2023

1/ Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

- Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

Theo đó, Nghị định số 06/2023/NĐ-CP quy định một số nội dung:

- Quy định về nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền, nội dung, hình thức và việc thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia tuyn dụng vào làm công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

- Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2023/NĐ-CP áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển.

- Điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức :

Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

Đủ 18 tuổi trở lên;

Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ 02 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm.

- Hình thức kiểm định: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

- Nội dung kiểm định: Đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn; hiểu biết chung, cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

 

2/ Thông tư số 02/2023/TT-BYT ngày 09/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bo him xã hội.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

Theo đó:

- Thông tư bổ sung Khoản 35 vào Điều 3 Thông tư số 15/2016/TT-BYT: Bệnh COVID - 19 nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xả hội.

- Thông tư bổ sung Phụ lục 35 hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh COVID -19 nghề nghiệp.

Tại Phụ lục 35 Hướng dẫn chuẩn đoán, giám định bệnh COVID – 19 nghề nghiệp định nghĩa Bệnh COVID - 19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.

Thời gian khám xác định di chứng: sau tối thiểu sáu tháng kể từ khi mắc bệnh COVID-19 và được điều trị ổn định. Trường hợp không điều trị ổn định được thực hiện theo quy định hiện hành.

 

3/ Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất của nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2023.

Theo đó, Quyết định này Quy định tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất của nhà ở do hộ gia đình, cá nhẩn đầu tư xây dựng cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

- Đối tượng áp dụng:

Áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong đầu tư xây dựng và quản lý việc  sử dụng nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh.

Không áp dụng đối với các trường hợp phát triển nhà ở thương mại, phát triển nhà ở xã hội, phát triển nhà ở công vụ, phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư và các trường hợp phát triển nhà ở theo dự án  theo quy định của Luật Nhà ở.

- Nhà ở cho người lao động thuê để ở: là phòng ở, nhà  ở được xây dựng  mới hoặc cải tạo, nâng cấp để  làm nơi ở cho người lao động thuê ở.

- Người lao động thuê ở: là những công nhân, người đang lảm việc tại các doanh nghiệp, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, người lao động có thu nhập thấp và người lao động chưa có việc làm.

- Tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở, nhà ở:

 Mỗi phòng ở của nhà ở do hộ gia đình, cá nhân  đầu tư xây dựng để cho thuê phải  đảm bảo chất lượng  công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.


4/ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

- Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2023.

Theo đó Thông tư số 02/2023/TT-BXD quy định một số nội dung:

- Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hợp đồng xây dựng; công bố và hướng dẫn sử dụng mẫu hợp đồng thi công xây dựng, mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng, mẫu hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công xây dựng công trình (sau đây viết tắt là EPC).

- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp dự án với các nhà thầu xây dựng thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

- Quy định mẫu hợp đồng xây dựng:

+ Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng.

+ Mẫu hợp đồng thi công xây dựng.

+ Mẫu hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công xây dựng công trình (EPC).

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai