Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Câu hỏi
Họ và tên:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Địa chỉ Email:
Tên câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

TRAO ĐỔI - HỎI ĐÁP
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 11/12/2017 08:15
​Công ty chúng tôi muốn giải thể chi nhánh thì cần thực hiện chế độ, chính sách như thế nào đối với người lao động?
 
TRẢ LỜI
​Về thắc mắc của Công ty liên quan đến việc giải quyết các chế độ cho người lao động khi giải thể chi nhánh, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai có ý kiến trả lời như sau:
1. Tại Khoản 1, Điều 44 - Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:  Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ (giải thể chi nhánh) mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
2. Trường hợp Công ty không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49, của Bộ luật Lao động năm 2012, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, thì trường hợp Công ty giải thể chi nhánh là trường hợp thay đổi cơ cấu tổ chức. Những người lao động không bố trí được việc làm mới sẽ được Công ty chi trả trợ cấp mất việc làm.
​Phòng Quản lý Lao động

 

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 05/12/2017 10:00
Để đánh giá chính xác về năng lực, phẩm chất, ý thức… của người lao động, Công ty chúng tôi có thể kéo dài thời gian thử việc của lao động phổ thông lên 30 ngày được không?
TRẢ LỜI
​Liên quan đến đề nghị có ý kiến về việc kéo dài thời gian thử việc đối với lao động phổ thông của Công ty, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai có ý kiến trả lời như sau:
1. Tại Khoản 3, Điều 27 - Bộ luật Lao động quy định: Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ thử việc 01 lần đối với một công việc và đảm bảo không quá 06 ngày làm việc đối với các công việc khác.
Như vậy, việc nâng thời gian thử việc 01 lần từ 06 ngày làm việc lên 30 ngày đối với lao động phổ thông theo đề nghị của Công ty là chưa phù hợp với quy định trên.
2. Trong trường hợp Công ty nhận thấy thời gian thử việc 06 ngày theo quy định tại Khoản 3, Điều 27 - Bộ luật Lao động là quá ngắn để đánh giá chính xác về năng lực, phẩm chất, ý thức,… của người lao động, thì Công ty được tuyển người lao động vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, cụ thể tại Điều 61 - Bộ luật Lao động quy định: Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí. Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.
Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Lao động.
Các quy định pháp luật liên quan đến đào tạo nghề cho người lao động, Công ty nghiên cứu thực hiện bao gồm: Chương IV- Bộ luật Lao động 2012; Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai trả lời Công ty biết, thực hiện.
Phòng Quản lý Lao động​

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 22/11/2017 10:24

Công ty có được phép tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc trước khi cấp giấy phép lao động?

TRẢ LỜI
​Về đề nghị hướng dẫn việc tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc trước khi cấp giấy phép lao động của Công ty, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai có ý kiến như sau:
Tại Điều 169 - Bộ luật Lao động quy định lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
Đồng thời, tại Điều 171 - Bộ luật Lao động quy định: Người lao động là công dân nước ngoài phải xuất trình giấy phép lao động khi làm các thủ tục liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh và xuất trình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Chính phủ. Người sử dụng lao động sử dụng công dân nước ngoài mà không có giấy phép lao động làm việc cho mình thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Như vậy, trường hợp Công ty tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc nhưng chưa có giấy phép lao động là chưa phù hợp với các quy định trên.
​Phòng Quản lý Lao động

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 10/11/2017 13:23

​Công ty muốn đào tạo nghề cho người lao động phải thực hiện như thế nào?

TRẢ LỜI
​Liên quan đến thắc mắc về việc đào tạo nghề cho người lao động của Công ty, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai có ý kiến trả lời như sau:
1. Tại Khoản 3, Điều 61 - Bộ luật Lao động quy định: Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Lao động.
Như vậy, căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty đào tạo người lao động trong thời gian 24 ngày làm việc. Hết thời gian đào tạo tiếp tục thử việc 06 ngày làm việc là chưa phù hợp với quy định pháp luật.
Do đó, Ban Quản lý đề nghị Công ty căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến đào tạo nghề cho người lao động tại Chương IV- Bộ luật Lao động 2012; Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 để thực hiện.
2. Về chương trình đào tạo nghề: Công ty căn cứ quy trình, công nghệ sản xuất thực tế tại doanh nghiệp và tính chất của từng chức danh công việc, để xây dựng chương trình đào tạo người lao động cho phù hợp.
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai trả lời Công ty biết, thực hiện.
Phòng Quản lý Lao động
 

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 23/10/2017 08:06

Hiện nay, Công ty đang hoạt động tại Đồng Nai, là khu vực không thường xảy ra thiên tai. Vậy Công ty chúng tôi và người lao động có thuộc đối tượng phải đóng quỹ phòng chống thiên tai hay không?​

TRẢ LỜI
​Liên quan việc đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai của Công ty, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai có ý kiến trả lời như sau:
Việc đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai của người lao động trong doanh nghiệp đã được trả lời tại văn bản số 84/PCTT-HCTH ngày 28/9/2017 của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai​.
Theo đó, Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai quy định về đối tượng và mức đóng góp như sau:
1. Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập: Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn (2/10.000) trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hằng năm nhưng tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:
a) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp;
b) NLĐ trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng;
c) NLĐ khác, trừ các đối tượng đã được quy định tại điểm a, điểm b khoản này, đóng 15.000 đồng/người/năm.

Như vậy, Công ty phải nộp tiền cho Quỹ Phòng, chống thiên tai, với mức đóng góp của các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập tùy thuộc giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hằng năm, nhưng tối thiểu là 500.000 đồng, tối đa 100 triệu đồng. Còn mức đóng góp của NLĐ sẽ phụ thuộc vào mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc bình quân của cả năm.

Phòng Quản lý Lao động


Trân trọng./.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​