Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Câu hỏi
Họ và tên:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Địa chỉ Email:
Tên câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

TRAO ĐỔI - HỎI ĐÁP
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 13/09/2018 09:33

​Điều chỉnh lương, nâng lương cho người lao động

TRẢ LỜI

1. Xây dựng và áp dụng phương án điều chỉnh lương:  

          Ngày 07/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định chung mức lương tối thiểu vùng đối với đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

          Đồng thời, tại Điều 7, Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương có quy định: “…Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.”.

          Căn cứ vào các nội dung tại các văn bản trên, đề nghị Công ty TNHH Sản xuất thun và nguyên liệu may Premier (Việt Nam) phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và người lao động tại Công ty thoả thuận, xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và mức lương trả cho người lao động cho phù hợp.  Khi tiến hành điều chỉnh các mức lương trong thang, bảng lương, trong các nguyên tắc xây dựng, điều chỉnh thang lương, bảng lương, Công ty lưu ý thực hiện các nội dung về: 

- Bảo đảm sự tương quan hợp lý tiền lương giữa lao động chưa qua đào tạo với lao động đã qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giữa lao động mới tuyển dụng với lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp;

- Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%;

          - Doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động;

          Thang, bảng lương sửa đổi, bổ sung phải được công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp,…

          2. Xây dựng và tổ chức thực hiện việc nâng lương:

Theo quy định tại Điều 102, Bộ luật Lao động thì “các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động”. Như vậy, việc xét nâng lương được căn cứ vào quy chế trả lương, hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

Ngoài việc đảm bảo quyền lợi của người lao động, bảo đảm được sự tương quan hợp lý giữa lao động mới tuyển dụng với lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp thì việc nâng lương cho người lao động còn khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tài năng, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó, Công ty cần phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xây dựng quy chế xét nâng lương, công bố cho người lao động được biết đồng thời tổ chức thực hiện quy chế này trên thực tế.​​​


Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 05/09/2018 11:26

​Hướng dẫn việc đưa người lao động nước ngoài từ nhà máy Ấn Độ sang Việt Nam để thực tập

TRẢ LỜI
 

Theo quy định tại Điều 170, Bộ luật Lao động thì doanh nghiệp chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, người lao động nước ngoài phải có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức  khỏe phù hợp với yêu cầu công việc (Điều 169, Bộ luật Lao động). 

Về việc thực tập, Bộ luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 về người lao động nước ngoài chỉ quy định đối tượng người nước ngoài là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam hoặc học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đối với trường hợp Công ty nêu tại văn bản (đưa người lao động là người nước ngoài từ nhà máy tại Ấn Độ sang nhà máy tại Việt Nam để thực tập, bồi dưỡng, đào tạo kỹ thuật và vận hành máy móc), không thuộc các trường hợp được quy định của pháp luật về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.​

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 27/08/2018 08:40

​Thực hiện quản lý đối với người lao động bị tai nạn lao động

TRẢ LỜI
 

1. Về việc tổ chức khám sức khỏe trước khi trở lại làm việc cho người lao động bị tai nạn lao động:

Khoản 3, Điều 21 - Luật An toàn vệ sinh lao động quy định người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc và trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc, trừ trường hợp đã được Hội đồng y khoa khám giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Như vậy, căn cứ quy định trên, trong trường hợp người lao động chưa được Hội đồng y khoa khám giám định mức suy giảm khả năng lao động thì Công ty phải tổ chức khám sức khỏe cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc.

2. Người lao động bị tai nạn lao động và lao động khuyết tật:  

Theo quy định tại Điều 3 - Luật An toàn vệ sinh lao động thì tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Điều 2, Luật Người khuyết tật quy định: Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

Như vậy, trong nhiều trường hợp người lao động bị tai nạn lao động có thể bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật và khiến cho người lao động làm việc khó khăn. Tuy nhiên, để xác định là người khuyết tật thì Công ty cần thông qua Hội đồng xác định mức độ khuyết tật để xác nhận tình trạng khuyết tật cho người lao động theo quy định của Luật người khuyết tật.

Ngoài các quy định pháp luật về tai nạn lao động, Công ty có thể tìm hiểu thêm các quy định tại: Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012, Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012.

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 20/08/2018 13:32

​Thời gian làm thêm

TRẢ LỜI
 

Theo quy định tại Điều 106 - Bộ luật Lao động: Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Việc bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ nhằm mục đích tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng. Tuy nhiên, việc nghỉ bù này không làm thay đổi cách tính tổng số giờ làm thêm thực tế của người lao động trong tháng hoặc trong năm.

Đồng thời, lưu ý Công ty chỉ được bố trí người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013.​

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 14/08/2018 11:15

​Tiền lương của người lao động khi bị xử lý kỷ luật cách chức

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 125 của Bộ luật Lao động thì cách chức là một trong những hình thức xử lý kỷ luật lao động. Cách chức là việc người lao động thôi không còn giữ chức vụ của công việc đang đảm nhận với lý do vi phạm kỷ luật lao động theo nội quy của Công ty đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động.

Như vậy, khi người lao động bị xử lý kỷ luật cách chức thì được hưởng tiền lương mới tương ứng với vị trí công việc mới. Tiền lương trong trường hợp này căn cứ vị trí, chức danh công việc và có thể thấp hơn tiền lương công việc cũ.​

Trân trọng./.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​