Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Câu hỏi
Họ và tên:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Địa chỉ Email:
Tên câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

TRAO ĐỔI - HỎI ĐÁP
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 21/01/2019 09:43

​Trợ cấp thôi việc trong thời gian thử việc

TRẢ LỜI

1. Tại Khoản 3, Điều 2 - Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 quy định: Trường hợp hợp đồng lao động chấm dứt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (trước ngày 15/12/2018) mà người sử dụng lao động chưa tính trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động thì thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được xác định theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành tại thời điểm hợp đồng lao động chấm dứt.

Do đó, trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày 15/12/2018, thì Công ty có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Khoản 3, Điều 14 - Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015, trong đó có thời gian thử việc của người lao động mà Công ty không tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Như vậy, đối với trường hợp được nêu tại văn bản của Ban Chấp hành Công đoàn, người lao động chấm dứt hợp đồng vào ngày 31/12/2018 (sau ngày 15/12/2018) thì việc chi trả trợ cấp thôi việc được thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 của Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi Khoản 3, Điều 14 - Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 (trong đó không có thời gian thời gian thử việc của người lao động).​

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 14/01/2019 09:38

​Tham gia bảo hiểm đối với LĐNN

TRẢ LỜI

1. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 thì người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Ngoài ra, Khoản 2 Điều 2 - Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 quy định: Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Nghị định này khi người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Do đó, căn cứ như trên, Công ty xác định và thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đúng theo quy định.

2. Đề nghị Công ty liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.​

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 14/01/2019 09:37

Thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

TRẢ LỜI
 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH quy định người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau:

- Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

- Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

Như vậy, căn cứ quy định trên, Công ty thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động theo quy định. Những trường hợp khác khuyến khích Công ty phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xem xét và quyết định việc thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động.​

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 14/12/2018 14:27

​Lao động nước ngoài chuyển từ hình thức thực hiện hợp đồng lao động sang di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

TRẢ LỜI

1. Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 không quy định thủ tục chuyển đổi hình thức làm việc từ hợp đồng lao động sang hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động.

Do đó, đối với những người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, đề nghị Công ty tiếp tục áp dụng hình thức hợp đồng lao động theo như hồ sơ doanh nghiệp đã làm thủ tục cấp giấy phép lao động tại Ban Quản lý.

2. Khi có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài và làm thủ tục cấp giấy phép lao động, đề nghị Công ty xác định hình thức làm việc của người nước ngoài theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, để tránh xảy ra trường hợp như trên.

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 12/12/2018 08:17

​Áp dụng hình thức Hợp đồng đào tạo đối với người lao động

TRẢ LỜI
 

1. Tại Khoản 3, Điều 27 - Bộ luật Lao động 2012 quy định: Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ thử việc 01 lần đối với một công việc và đảm bảo không quá 06 ngày làm việc đối với các công việc khác.

2. Trường hợp công việc cần phải đào tạo thì Công ty được tuyển người lao động vào học nghề, tập nghề để làm việc, cụ thể tại Điều 61 - Bộ luật Lao động quy định: Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Nội dung Hợp đồng đào tạo nghề được quy định tại Điều 62- Bộ luật Lao động 2012.

Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Các quy định pháp luật liên quan đến đào tạo nghề cho người lao động, Công ty nghiên cứu thực hiện bao gồm: Chương IV- Bộ luật Lao động 2012; Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.​

Trân trọng./.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​