Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Câu hỏi
Họ và tên:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Địa chỉ Email:
Tên câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

TRAO ĐỔI - HỎI ĐÁP
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 18/07/2018 13:25

​Chế độ tai nạn lao động

TRẢ LỜI
 

1. Tại Khoản 2, Điều 39 và Khoản 5, Điều 38 - Luật An toàn vệ sinh lao động quy định: Trường hợp người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý, nếu do lỗi của người khác, chính họ gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn thì người sử dụng lao động trợ cấp cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại Khoản 4, Điều 38 - Luật An toàn vệ sinh lao động.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, Công ty chi trả thêm trợ cấp tai nạn lao động cho người lao động ngoài việc chi trả tiền lương theo hợp đồng lao động phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

2. Khoản 7, Điều 38 - Luật An toàn vệ sinh lao động quy định việc thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra tai nạn lao động công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đối với các vụ tai nạn lao động chết người.

Do đó, sau khi có kết quả giám định y khoa của người lao động bị tai nạn, Công ty thực hiện việc chi trả các chế độ theo quy định tại Khoản 1 như trên. Trường hợp người lao động đã nghỉ việc, thì Công ty thỏa thuận với người lao động về cách thức chi trả các chế độ theo quy định.​

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 13/07/2018 14:42

Áp dụng pháp luật lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

TRẢ LỜI

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì có nhiều hình thức người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong đó, có hình thức thực hiện hợp đồng lao động hoặc di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.

Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động thì sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho chủ sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3, Điều 12 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ.

Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thì phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng theo quy định tại điểm a, khoản 7, Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ.​


Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 09/07/2018 15:08

​Hướng dẫn về việc nghỉ hàng năm

TRẢ LỜI

1. Tại Điều 114 - Bộ luật Lao động quy định: Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Trong đó, đối với trường hợp “vì các lý do khác” để áp dụng việc thanh toán bằng tiền, đề nghị Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và người lao động thỏa thuận để giải quyết, nhằm đáp ứng nguyện vọng của các bên và tránh để xảy ra các xung đột trong mối quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Trong đó, Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần xây dựng quy định về việc sử dụng phép năm cụ thể tại doanh nghiệp và thông báo cho người lao động biết.

2. Đồng thời, lưu ý Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Công ty: việc quy định ngày nghỉ hàng năm trong Bộ luật Lao động nhằm mục đích là tạo điều kiện cho người lao động tái tạo sức lao động sau thời gian làm việc tại doanh nghiệp. Do đó, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có sự trao đổi với Công ty để bố trí, sắp xếp ngày nghỉ phép năm cho người lao động. Đồng thời, vận động người lao động hạn chế việc “không sử dụng, để dành phép” để được thanh toán bằng tiền.

Việc bố trí, sắp xếp ngày nghỉ hàng năm được thể hiện trong Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể hoặc hợp đồng lao động.​

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 25/06/2018 14:49

​Sử dụng lao động là người khuyết tật 

TRẢ LỜI

Tại Điều 178 của Bộ luật Lao động quy định: Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động là người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; Không được sử dụng lao động là người khuyết tật làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, lưu ý Công ty không được sử dụng lao động là người khuyết tật làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.

Tuy nhiên, Ban Quản lý khuyến khích Công ty tiếp tục sử dụng lao động là người khuyết tật làm việc tại các nhà máy, trong đó bố trí những công việc phù hợp với sức khỏe của người lao động và đúng quy định pháp luật, đảm bảo điều kiện lao động, an toàn vệ sinh lao động trong quá trình người lao động làm việc tại doanh nghiệp.​

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 21/06/2018 08:44

​Mức tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

TRẢ LỜI

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo quy định tại các văn bản nêu trên thì từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa các; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nàh ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có thân nhân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định nêu trên để thực hiện.


Trân trọng./.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​