Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Câu hỏi
Họ và tên:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Địa chỉ Email:
Tên câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

TRAO ĐỔI - HỎI ĐÁP
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 07/03/2018 12:00

​Thuê lại lao động thời vụ

TRẢ LỜI

1. Về công việc được thuê lại lao động: Công việc được thực hiện cho thuê lại lao động được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013. Đồng thời, theo quy định của Nghị định này thì việc cho thuê lại chỉ được thực hiện đối với các công việc nm trong Danh mục và bảo đảm theo đúng các điều kiện pháp luật quy định.

Một số công việc được sử dụng lao động thuê lại như: phiên dịch; thư ký, trợ lý hành chính; lễ tân, hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ dự án; lập trình hệ thống sản xuất; dọn dẹp vệ sinh nhà máy; tiếp thị chăm sóc khách hàng qua điện thoại, xử lý các vấn đề tài chính, thuế; Scan, vẽ kỹ thuật công nghiệp; lái xe,…

Do đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị Công ty rà soát Danh mục các công việc tại Phụ lục V của Nghị định 55/2013/NĐ-CP để thực hiện việc thuê lại lao động cho phù hợp.

2. Ngoài phương án thuê lại lao động đối với các công việc được cho phép, để giải quyết tình hình khó khăn hiện nay của Công ty thì Công ty có thể tiến hành thêm các biện pháp như: tăng cường việc tuyển dụng lao động chính thức; bố trí, thỏa thuận làm thêm giờ phù hợp với các quy định pháp luật hoặc thực hiện việc ký kết các hợp đồng dịch vụ gia công với các đơn vị khác,…​

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 07/03/2018 12:05

​Thời giờ làm việc bình thường và ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết

TRẢ LỜI

​        1. Theo quy định tại Điều 104, Bộ luật Lao động 2012 thì thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần, bố trí các ca làm việc phù hợp với đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp theo thời giờ làm việc trên.

Đồng thời, theo quy định thì mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục, người sử dụng lao động có quyền sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào ngày chủ nhật hoặc ngày cố định khác trong tuần.

2. Trường hợp Công ty bố trí 03 ca làm việc/ngày; mỗi ca làm việc 8 giờ/ngày, chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần thì thời gian làm việc ca 03 của ngày thứ bảy hoặc ca 03 của ngày trước lễ, tết (có thời gian từ 00:00 đến 06:00 sáng ngày chủ nhật, lễ, tết) là thời gian làm việc của ca bình thường theo tiêu chuẩn của người lao động.

        3. Trong trường hợp Công ty bố trí thời gian làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ, tết thì Công ty phải thỏa thuận với người lao động và tính tiền lương làm thêm giờ theo quy định.

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 07/03/2018 12:03

Chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động.

TRẢ LỜI

1. Tại Khoản 1, Điều 36 - Bộ luật Lao động quy định người sử dụng lao động và người lao động có thể chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

2. Khi chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp trên, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn theo quy định tại Khoản 1, Điều 47 - Bộ luật Lao động.​

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 07/03/2018 11:58

Chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động

TRẢ LỜI

​          1. Tại Khoản 3, Điều 62 - Bộ luật Lao động quy định chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, trường hợp người lao động đang trong thời gian đào tạo tại doanh nghiệp thì Công ty có trách nhiệm chi trả tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Nội dung này thể hiện trong hợp đồng đào tạo nghề được thỏa thuận ký kết giữa hai bên.

2. Tại Khoản 3, Điều 186 - Bộ luật Lao động quy định: Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

         Như vậy, trường hợp người lao động đang nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp thì Công ty có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định trên. Trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên thì thời gian này Công ty không phải trả các khoản bảo hiểm bắt buộc vào lương.​

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 11/01/2018 10:49

​Thực hiện hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật lao động

TRẢ LỜI

1. Hợp đồng lao động:                               

Tại Điều 26 - Bộ luật Lao động quy định: Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động theo một trong các loại theo quy định tại Điều 22 của Bộ luật Lao động.

Do đó, khi thử việc, doanh nghiệp ký hợp đồng thử việc theo quy định tại Điều 26 của Bộ luật Lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động:

Tại Điều 24 của Bộ luật Lao động quy định: Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Đồng thời, tại Điều 35 - Bộ luật Lao động quy định: Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên thì khi có sự thay đổi về mức lương, các chế độ dành cho người lao động thì người sử dụng lao động phải ký kết phụ lục hợp đồng lao động.

3. Xử lý kỷ luật lao động:

Đối với trường hợp người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng, người sử dụng lao động cần gửi văn bản thông báo (03 lần, có ghi nhận được việc gửi - nhận) làm cơ sở để xem xét mối quan hệ lao động:

- Nếu người lao động trở lại Công ty, thì Công ty tiến hành xử lý kỷ luật lao động theo quy định nội quy lao động. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc sau 03 lần thông báo mà người lao động vắng mặt thì người sử dụng lao động thực hiện việc xử lý kỷ luật theo quy định).

          - Nếu người lao động không trở lại làm việc, thì Công ty áp dụng quy định tại Điều 41 của Bộ luật lao động là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Trong trường hợp này, căn cứ theo quy định tại Điều 43 - Bộ luật Lao động, người lao động không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động, một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước, hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động (nếu có) theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật Lao động.​
Phòng Quản lý Lao động (Diza)

Trân trọng./.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​