Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758

Câu hỏi
Họ và tên:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Địa chỉ Email:
Tên câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

TRAO ĐỔI - HỎI ĐÁP
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 03/08/2019 22:05

https://hutbephotviet.com - Công ty thông hút bể phốt tại Hà Nội .Nhận hút bể phốt giá rẻ uy tín tại tất cả các quận huyện trên địa bàn Hà Nội

TRẢ LỜI

https://hutbephotviet.com - Công ty thông hút bể phốt tại Hà Nội .Nhận hút bể phốt giá rẻ uy tín tại tất cả các quận huyện trên địa bàn Hà Nội​


Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 31/07/2019 23:03

https://hutbephotthanoi.net - Dịch Vụ Hút Bể Phốt Đô Thị Uy Tín Chuyên Nghiệp – Nhanh Chóng- An Toàn – Giá Rẻ

TRẢ LỜI

https://hutbephotthanoi.net - Dịch Vụ Hút Bể Phốt Đô Thị Uy Tín Chuyên Nghiệp – Nhanh Chóng- An Toàn – Giá Rẻ​


Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 22/07/2019 14:20

​Hướng dẫn việc người lao động tự ý bỏ việc

TRẢ LỜI

 1. Tại Khoản 1, Điều 37 - Bộ luật Lao động quy định: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Thời gian người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 37 - Bộ luật Lao động.

Như vậy, trường hợp người lao động tự bỏ việc không báo trước, thì Công ty áp dụng quy định tại Điều 41 của Bộ luật lao động là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Trong trường hợp này, căn cứ theo quy định tại Điều 43 - Bộ luật Lao động, người lao động không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động, một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước, hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động (nếu có) theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật Lao động.

2. Trong thời gian báo trước mà người lao động tự ý nghỉ việc mà không có lý do chính đáng, thì Công ty có thể tiến hành xử lý kỷ luật người lao động căn cứ vào nội quy lao động đã đăng ký với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Trường hợp nghỉ 05 ngày cộng dồn trong khoảng thời gian tối đa 01 tháng (30 ngày), kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc thì Công ty có thể áp dụng hình thức sa thải. Trình tự xử lý kỷ luật căn cứ vào Khoản 12, Điều 1, Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 để thực hiện.

3. Căn cứ Điều 48 - Bộ luật Lao động, trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo nội quy lao động hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo Điều 41 - Bộ luật Lao động thì không được chi trả trợ cấp thôi việc.

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 18/07/2019 16:51

​Hướng dẫn phương pháp tính phép năm cho người lao động

TRẢ LỜI

1. Tại Điều 7 - Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định: Số ngày nghỉ hàng năm theo Khoản 2 Điều 114 của Bộ luật lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hàng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hàng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị.

Như vậy, phương pháp tính phép năm làm tròn số hàng đơn vị mà Công ty đã trình bày là phù hợp với quy định.

2. Ngoài ra, trường hợp phần thập phân nhỏ hơn 0,5, Ban Quản lý các Khu công nghiệp khuyến khích Công ty áp dụng quy tắc làm tròn lên  do hình thức này có lợi hơn cho người lao động.​ 

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 18/07/2019 16:49

​Hướng dẫn về việc trường hợp người lao động tự ý bỏ việc mà không thực hiện thủ tục báo trước

TRẢ LỜI

Đối với trường hợp người lao động tự ý nghỉ việc không báo trước thời hạn cho Công ty đã nêu tại văn bản, đề nghị Công ty xem xét mối quan hệ lao động:

- Nếu người lao động trở lại Công ty, thì Công ty tiến hành xử lý kỷ luật lao động theo quy định nội quy lao động. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 12, Điều 1 - Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ.

- Nếu người lao động không trở lại, thì Công ty áp dụng quy định tại Điều 41 của Bộ luật lao động là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Trong trường hợp này, căn cứ theo quy định tại Điều 43 - Bộ luật Lao động, người lao động không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động, một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước, hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động (nếu có) theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật Lao động.​


Trân trọng./.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​