Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Câu hỏi
Họ và tên:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Địa chỉ Email:
Tên câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

TRAO ĐỔI - HỎI ĐÁP
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 14/03/2019 11:09

​Đề nghị có ý kiến về việc ký kết hợp đồng đào tạo nghề

TRẢ LỜI

1. Tùy theo đặc thù vị trí công việc tại các bộ phận trong doanh nghiệp, Công ty có thể ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Các quy định pháp luật liên quan đến đào tạo nghề cho người lao động, Công ty nghiên cứu thực hiện bao gồm: Chương IV- Bộ luật Lao động 2012; Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.

2. Tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 quy định: Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc trước đó (nếu có). Trong đó, Nghị định không quy định thời gian thử việc, học nghề, tập nghề khi tính tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động để làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc.

Như vậy, trong trường hợp Công ty áp dụng hợp đồng đào tạo nghề thì thời gian này không phải chi trả trợ cấp thôi việc khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.​

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 14/03/2019 11:08

​Hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động điện tử

TRẢ LỜI
 

Tại Điều 16, Bộ luật Lao động quy định: Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng thì các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Như vậy, về hình thức hợp đồng lao động chủ yếu theo quy định hiện nay phải thể hiện bằng văn bản. Đối với dự kiến triển khai sử dụng hợp đồng lao động điện tử của Công ty, Ban Quản lý nhận thấy được những hiệu quả và tiện ích mà nó mang lại cho doanh nghiệp và cả bản thân người lao động, tuy nhiên, để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định của pháp luật chuyên ngành, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện quy định về hình thức hợp đồng lao động tại Điều 16, Bộ luật Lao động. Ban Quản lý sẽ ghi nhận và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung này trong quy định của pháp luật lao động.​ 

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 08/03/2019 10:12

​Hướng dẫn việc nghỉ hàng năm

TRẢ LỜI
 

Bộ luật Lao động quy định ngày nghỉ hàng năm nhằm tạo điều kiện cho người lao động tái tạo sức lao động sau thời gian làm việc tại doanh nghiệp, việc thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ chỉ áp dụng trong trường hợp người lao động thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì lý do khác theo quy định tại Điều 114, Bộ luật Lao động. Và trong trường hợp này, tiền lương thanh toán là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động cho những ngày chưa nghỉ.

Ban Quản lý đề nghị Công ty phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở căn cứ các quy định trên để bố trí, sắp xếp ngày nghỉ phép năm cho người lao động. Đồng thời, vận động người lao động hạn chế việc “không sử dụng, để dành phép” để được thanh toán bằng tiền. Việc bố trí, sắp xếp ngày nghỉ hàng năm được thể hiện trong Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể hoặc hợp đồng lao động.​

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 28/02/2019 09:16

​Người nước ngoài sang Việt Nam  để học việc

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Điều 170, Bộ luật Lao động thì doanh nghiệp chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Người lao động nước ngoài phải có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc (Điều 169, Bộ luật Lao động).

Đồng thời, Bộ luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 về người lao động nước ngoài không có quy định đối tượng người nước ngoài sang Việt nam để học việc.

Do đó, đối với trường hợp Công ty nêu tại văn bản (đưa người lao động nước ngoài sang Việt Nam để học việc), không thuộc các trường hợp được quy định của pháp luật về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 28/02/2019 09:15

​Giải quyết ngày nghỉ hàng năm cho người lao động

TRẢ LỜI

1. Khoản 3, Điều 111, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần”. Do đó, người sử dụng lao động và người lao động có thể thực hiện thỏa thuận cộng dồn ngày nghỉ hàng năm theo nội dung được đề cập tại văn bản của Công ty.

2. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 114, Bộ luật Lao động năm 2012 thì việc thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ chỉ được đề cập trong trường hợp người lao động thôi việc, mất việc làm, hoặc vì lý do khác (ví dụ: nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau, tai nạn lao động…), mà chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

Đồng thời Khoản 2, Điều 111, Bộ luật Lao động năm 2012 cũng quy định “Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và thông báo trước cho người lao động”.

Do đó, để chủ động kế hoạch sản xuất và cân bằng được thời gian nghỉ ngơi cần thiết cho người lao động tái tạo sức lao động, tránh việc người lao động không đăng ký ngày nghỉ dẫn đến số lượng ngày nghỉ hàng năm còn nhiều như tình trạng hiện tại, Công ty có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến người lao động và thông báo cho người người lao động biết trước (bên cạnh hình thức để người lao động tự đăng ký).

3. Về tiền lương để thanh toán cho người lao động:

- Khoản 2, Điều 26, Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định: “Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Điều 112; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động, là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề, chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương”.

- Trường hợp Công ty đã lên lịch nghỉ hằng năm nhưng do kế hoạch sản xuất không thực hiện đúng theo lịch đã bố trí, phải huy động người lao động đi làm vào những ngày nghỉ đã bố trí thì Công ty thỏa thuận làm thêm giờ với người lao động thì phải thanh toán tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 97, Bộ luật Lao động năm 2012.

Trân trọng./.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​