Thứ bảy, ngày 4/6/2016

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2016

Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016 gồm 8 Chương và 81 Điều, quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Chi tiết
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Thông tin khác

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP LUẬT TRẺ EM

Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua Luật trẻ em, đã kế thừa những quy định cơ bản của Luật bảo vệ, ...

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (061) 3892378 - 3993221 - Fax: (061) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​