Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Thông báo

Ban hành quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2016/NĐ-CP về quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản. 1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư: + Là tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo cao đẳng, đại học hoặc sau đại học. + Có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình đào tạo; + Có cơ sở vật chất đủ cho học viên và có địa điểm để học viên thực hành về quản lý vận hành nhà chung cư; + Có ít nhất 40% giảng viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác định thời hạn trên tổng giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy; + Được Bộ Xây dựng hoặc các cơ quan được Bộ Xây dựng ủy quyền công nhận đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. 2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản: + Là tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo cao đẳng, đại học hoặc sau đại học; + Có cơ sở vật chất đủ cho các học viên và có địa điểm thực hành; + Có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình; + Có ít nhất 30% số giảng viên trong biên chế trên tổng số giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy. Nghị định 79/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. (nội dung chi tiết Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 tải trên hệ thống web của UBND tỉnh Đồng Nai) Phòng Quản lý Quy hoạch xây dựng

Chi tiết
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Tin tức về đầu tư

CÔNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI NHẬT BẢN

​Trong các năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để giới thiệu về Đồng Nai. Nhiều chương trình xúc tiến đầu tư tại các nước Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc ...

Tình hình thị trường

Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý

Nghị định 114/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Có hiệu lực từ ngày ...

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (061) 3892378 - 3993221 - Fax: (061) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​