Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Tình hình thị trường

Hướng dẫn DN thực hiện các quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)

​     Hướng dẫn DN thực hiện các quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), xuất xứ hàng hóa và các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) để tận dụng được các lợi thế và ...

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (061) 3892378 - 3993221 - Fax: (061) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​