Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3993221

Thông tin về lao động

NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG THỰC HIỆN "3 TẠI CHỖ" CÓ THỂ NGỪNG VIỆC

Ngày 25/8/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn 2844/LĐTBXH-PC hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách lao động.

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN BỮA ĂN CA CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

Thực hiện kế hoạch số 9490/KH-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lo động trên địa bàn tỉnh; Triển khai nội dung văn bản số 6852/SYT-ATTP ngày 18/8/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn bữa ăn ca cho người lao động tại doanh nghiệp. Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có tổ chức bữa ăn ca cho người lao động thực hiện một số nội dung sau:

Xem tiếp

ĐẢM BẢO VIỆC LÀM BỀN VỮNG, NÂNG CAO MỨC SỐNG, CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG.

Xem tiếp

CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG “VssID-BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 20/5/2021, BHXH tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 535/BHXH-TTPTĐT gửi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động cho người lao động.

Xem tiếp

THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Nhằm tổ chức thực hiện các quy định pháp luật lao động đồng thời duy trì và ổn định quan hệ lao động, các doanh nghiệp cần quan tâm thực hiện báo cáo định kỳ liên quan lao động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19,…

Xem tiếp

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT

Chiều 15/4/2021, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, BHXH Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Hội nghị đối thoại với hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách BHXH.

Xem tiếp

ĐỒNG NAI BAN HANH KẾ HOẠCH CHĂM SÓC, NÂNG CAO SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 2936/KH-UBND về chăm sóc, nâng cao sức khoẻ người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030.

Xem tiếp

MỨC HỖ TRỢ HỌC NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.

Xem tiếp

LỊCH NGHỈ LỂ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2021 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC

Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, dịp nghỉ lễ Ngày Thống nhất 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 là kỳ nghỉ dài thứ hai trong năm.

Xem tiếp

ĐÃ CÓ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động chưa thành niên.

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai