Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Thông tin về lao động

CẤP KHỐNG GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN

Trong năm 2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các địa phương đã từ chối thanh toán chế độ ốm đau, thai sản của trên 520.000 lượt người do hồ sơ không hợp lệ, hồ sơ giả, hưởng trùng chế độ, đã hưởng hết chế độ, không đủ điều kiện hưởng…

Xem tiếp

LÃNH BẢO HIỂM XÃ HỘI “MỘT CỤC”: LỢI HAY THIỆT?

Hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần có xu hướng gia tăng đang là một bất lợi cho chính sách BHXH, ảnh hưởng đến an sinh xã hội lâu dài.

Xem tiếp

SẼ CÓ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CHÊNH LỆCH LƯƠNG HƯU CỦA LAO ĐỘNG NỮ

Quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 đã làm phát sinh sự so sánh giữa lao động nữ và lao động nam; giữa lao động nữ nghỉ sau với lao động nữ nghỉ trước thời điểm ngày 01-01-2018.

Xem tiếp

BẢN CHẤT CỦA QUAN HỆ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Cho thuê lại lao động (CTLLĐ) là việc người lao động (NLĐ) đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) khác, chịu sự điều hành của NSDLĐ sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Xem tiếp

XỬ LÝ SỰ CỐ, ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHI XẢY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG

Tai nạn lao động là trường hợp không một ai mong muốn, tai nạn lao động không những ảnh hưởng đến chính người bị tai nạn, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và hình cảnh chính người sử dụng lao động. Tuy nhiên, tai nạn lao động vẫn thường xảy ra tại các doah nghiệp do thiếu các biện pháp bảo hiểm an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc hoặc do chính sự bất cẩn của người lao động.

Xem tiếp

ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP RA SAO?

Người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động (NLĐ) tại tổ chức BHXH trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.

Xem tiếp

THIẾT CHẾ ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG: THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

Thiết chế đại diện trong quan hệ lao động hiện nay chính là tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS). Trong thực tế, hoạt động của CĐCS đã và đang đạt được những thuận lợi cũng như gặp những khó khăn khi đại diện cho người lao động.

Xem tiếp

XỬ PHẠT NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Dự thảo đề xuất phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc dụ dỗ, ép buộc người học nghề, vào hoạt động trái pháp luật.

Xem tiếp

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng cổng thông tin điện tử đã góp phần chuyển tải kịp thời chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác ATVSLĐ tới người sử dụng lao động, và người lao động.

Xem tiếp

XÂY DỰNG VÀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Về mặt khoa học, có nhiều định nghĩa khác nhau về văn hóa doanh nghiệp, trong đó, thống nhất với định nghĩa: “Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại phổ biến và tương đối ổn định trong doanh nghiệp”. Biểu hiện trên thực tế của định nghĩa này là một doanh nghiệp có nhiều người lao động muốn có cơ hội để vào làm việc tại Công ty; nhân viên cũ thì gắn bó, cố gắng làm việc và không muốn nghỉ việc.

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​