Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758

Thông tin về lao động

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

Tiếp theo Công văn số 345/BHXH-QLT ngày 23/3/2020, Công văn số 467/BHXH-QLT ngày 15/4/2020 và Công văn số 561/BHXH-QLT ngày 12/5/2020, Ngày 11/8/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai có văn bản số 978/BHXH-QLT hướng dẫn việc tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Xem tiếp

THỜI GIAN THỬ VIỆC CÓ THỂ KÉO DÀI ĐẾN 180 NGÀY, QUY ĐỊNH NÀY ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021

Nội dung này là một trong những quy định mới được Quốc hội thông qua tại Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ban hành ngày 20/11/2019 và có hiệu lực từ 01/01/2021.

Xem tiếp

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHÔNG TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2021

Trước tình hình dịch bệnh và ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 với nền kinh tế nước ta trong năm 2020, sáng ngày 05/8/2020, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã có phiên họp về việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2021.

Xem tiếp

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP cho đến nay, các doanh nghiệp đã nhận thức rõ tính hiệu quả và tầm quan trọng của quy chế dân chủ tại cơ sở, việc tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc được vận dụng linh hoạt, đi vào chiều sâu, chất lượng các cuộc đối thoại được nâng lên.

Xem tiếp

ĐỀ XUẤT HAI PHƯƠNG ÁN VỀ LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2021

Theo thông lệ, cuối tháng 6 hàng năm, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ nhóm họp để bàn về lương tối thiểu cho năm tiếp theo.

Xem tiếp

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Xem tiếp

ĐỀ XUẤT THÊM QUYỀN LỢI VỀ TIỀN LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG NỮ NUÔI CON DƯỚI 01 TUỔI

Dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, trong đó thêm quyền lợi về tiền lương cho lao động nữ nuôi con dưới 01 tuổi.

Xem tiếp

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CẦN LƯU Ý KHI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM ĐỂ LÀM VIỆC TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 như hiện nay, người lao động nước ngoài đang gặp rất nhiều khó khăn khi nhập cảnh vào Việt Nam. Trước những khó khăn đó, Việt Nam nói chung cũng như Đồng Nai nói riêng đã có những biện pháp hỗ trợ người nước ngoài mong muốn nhập cảnh để làm việc.

Xem tiếp

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP VỚI MỨC THẤP HƠN

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/5/2020 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ. BNN)

Xem tiếp

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG BỆNH NGHỂ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2020 - 2030

Ngày 20/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 659/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030.

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai