Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Thông tin về lao động

ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đây là nội dung được nêu tại Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 về Chương trình hành động cắt giảm chi phí doanh nghiệp do Chính phủ ban hành.

Xem tiếp

ĐIỀU CHỈNH TÊN NGHỀ NẶNG NHỌC CHƯA ĐÚNG TRONG SỔ BẢO HIỂM

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội của người lao động.

Xem tiếp

ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ NGHỈ HƯU TỪ NĂM 2018 - 2021

Mức điều chỉnh sẽ tăng dần theo thời gian đóng bảo hiểm, dao động từ 7,27% đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội 20 năm và xấp xỉ 10% đối với thời gian đóng 25 năm...

Xem tiếp

ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 148/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP

Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 có rất nhiều điểm mới liên quan tới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng lao động với người cao tuổi, nghĩa vụ của người sử dụng lao động...

Xem tiếp

THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ LAO ĐỘNG NĂM 2018 VÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Nhằm tổ chức thực hiện các quy định pháp luật lao động đồng thời duy trì và ổn định quan hệ lao động trong những dịp cận Tết, các doanh nghiệp cần xây dựng, thực hiện kế hoạch về tiền lương, tiền thưởng và ổn định quan hệ lao động và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày 17/10/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.

Xem tiếp

DOANH NGHIỆP TỰ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Ngày 17/10/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 28-NQ/TW VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BHXH

Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Xem tiếp

CHẾ ĐỘ THAI SẢN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG ĐƯỢC XEM XÉT ĐIỀU CHỈNH

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc. Hiện Dự thảo đang trong thời gian lấy ý kiến và dự kiến, chế độ thai sản của người lao động sẽ có điểm mới.

Xem tiếp

CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CÓ NHỮNG THAY ĐỔI

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 125/NQ-CP vừa được chính phủ ban hành ngày 08/10/2018.

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​