Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758

An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Kế hoạch số 87/KH-BCĐ ngày 21/5/2020 của Ban chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh Đồng Nai về thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM

Xem tiếp

THÔNG TƯ 07/2019/TT-BXD SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ 03/2016/TT-BXD

Xem tiếp

HƯỞNG ỨNG “NGÀY THẾ GIỚI TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN TỬ VONG DO TAI NẠN GIAO THÔNG” TẠI VIỆT NAM NĂM 2019

Ngày 17/10/2019, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Kế hoạch số 174/KH-BATGT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2019.

Xem tiếp

THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, RÀ SOÁT HỆ THỐNG TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019

Đoàn Công tác Kiểm tra bao gồm các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH), Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, Công an huyện và Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra, rà soát các hệ thống trụ nước chữa cháy tại 30 KCN trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KIỂM TRA, RÀ SOÁT HỆ THỐNG TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Thực hiện Kế hoạch số 251/KH-CAT-PC07 của Công an tỉnh Đồng Nai về việc kiểm tra, rà soát hệ thống trụ nước chữa cháy trong các KCN trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TẠI CÁC KCN ĐỒNG NAI

Đồng Nai ngày càng phát triển nhiều KCN, thu hút thêm nhiều dự án và với đặc điểm hiện nay nguồn lao động chủ yếu là người nhập cư từ các địa phương khác đến, điều này tạo ra những thuận lợi cũng như khó khăn về mặt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các khu công nghiệp.

Xem tiếp

NHỮNG THÁCH THỨC ĐẶT RA VỀ AN NINH TRẬT TỰ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Tỉnh Đồng Nai có 32 khu công nghiệp thu hút hơn 500 nghìn người đến làm việc, trong đó chủ yếu là người ngoài tỉnh. Ðây là thách thức rất lớn đối với việc quản lý, bảo đảm an ninh trật tự.

Xem tiếp

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 11/3/2019, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai ban hành Văn bản số 684/KCNĐN-QHXD về tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trong các KCN.

Xem tiếp

NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

Thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về lấy ngày 30/7 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; Kế hoạch số 99/KH-BCĐ ngày 10/5/2018 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2018; ngày 14/6/2018, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch số 78/KH-BCĐ tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai