Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Cải cách hành chính

BÃI BỎ MỘT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BHXH, BHTN

Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), chi trả bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Xem tiếp

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH ĐỒNG NAI

Xem tiếp

CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC YÊU CẦU DOANH NGHIỆP BỔ SUNG HỒ SƠ QUÁ 01 LẦN

Ngày 22/04/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Xem tiếp

HỘI NGHỊ CÂU LẠC BỘ CÁC BAN QUẢN LÝ KCN, KCX, KKT, KCNC CÁC TỈNH, THÀNH PHÍA NAM LẦN THỨ VIII TẠI KHU KINH TẾ DUNG QUẤT, QUẢNG NGÃI

Xem tiếp

MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 05/4/2019, tại Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi sẽ diễn ra Hội nghị giao ban Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam - lần thứ VII. Nhân dịp này, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai có bài viết về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định 82) quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

Xem tiếp

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Xem tiếp

RÚT NGẮN THỜI GIAN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Xem tiếp

LẦN ĐẦU TIÊN VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GÁNH NẶNG THỰC THI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Báo cáo này nhằm đánh giá chi phí tuân thủ của doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước. Qua đó, xác định những nhóm thủ tục hành chính đã và đang là gánh nặng về chi phí của doanh nghiệp.

Xem tiếp

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ YÊU CẦU, PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP QUA TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG 1022 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 21/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND về phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua tổng đài dịch vụ công 1022 của tỉnh.

Xem tiếp

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày 08/8/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Kế hoạch kèm theo Quyết định số 985/QĐ-TTg thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​