Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758

Cải cách hành chính

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI THÔNG TIN – TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 5395/KH-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh về việc Tổ chức Hội thi Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020, ngày 20/5/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-KCNĐN v/v Tổ chức Hội thi Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Xem tiếp

SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LÃNH SỰ - BỘ NGOẠI GIAO

Ngày 26/6/2020, Bộ Ngoại giao có văn bản số 2148/BNG-LS về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực lãnh sự.

Xem tiếp

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày 14/01/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (Ban Quản lý) đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-KCNĐN về cải cách hành chính năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt một số kết quả nhất định.

Xem tiếp

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THI THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

​Ngày 09/6/2020, UBND tỉnh có văn bản số 6517/UBND-HCC về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thi Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.

Xem tiếp

THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ĐỂ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO COVID-19

Xem tiếp

CÔNG BỐ TTHC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC 3, 4 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA ÍT NHẤT 20% SỐ QUY ĐỊNH VÀ CẮT GIẢM ÍT NHẤT 20% CHI PHÍ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Ngày 12/5/2020, Chính phủ thông qua Nghị quyết số 68/NQ-CP về việc ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Xem tiếp

LƯU ĐỒ ĐIỆN TỬ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Xem tiếp

TỈNH ĐỒNG NAI TỔ CHỨC HỘI THI THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Ngày 13/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5395/KH-UBND về việc Tổ chức Hội thi Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai