Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Khen thưởng - Xử phạt

CÓ THỂ BỊ PHẠT TỚI 100 TRIỆU ĐỒNG NẾU DÙNG TÀI SẢN CÔNG SAI QUY ĐỊNH

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Theo đó, mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng nếu sử dụng tài sản công sai quy định.

Xem tiếp

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 139/2017 Về QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ XÂY DỰNG

Xem tiếp

QUY ĐỊNH MỚI TRONG XỬ PHẠT VỀ TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Xem tiếp

CÁ NHÂN KHÔNG ĐƯỢC XÉT KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC 02 LẦN/NĂM

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 08/2017/ TT-BNV ngày 27/10/2017quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ ngày 15/12/2017.

Xem tiếp

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “DOANH NGHIỆP ĐỒNG NAI HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”

Thực hiện kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, ngày 15/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 11845/KH-UBND hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển”

Xem tiếp

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​