Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758

Phòng chống dịch bệnh Covid-19

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI GIÁM SÁT NGƯỜI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM

Xem tiếp

HỖ TRỢ NHẬP CẢNH ĐỐI VỚI THÂN NHÂN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC Ở ĐỒNG NAI

Ngày 15/9/2020, Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản số 1473/SngV-LS-NVNONN hướng dẫn giải quyết cho thân nhân của nhà đầu tư, chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Xem tiếp

XÉT NGHIỆM COVID-19 CHO NGƯỜI CÓ NHU CẦU XUẤT CẢNH

Xem tiếp

ĐIỀU KIỆN NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM TRÊN CÁC CHUYẾN BAY THƯƠNG MẠI TỪ NGÀY 15/9/2020

​Ngày 15/9/2020, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 330/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về việc cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác.

Xem tiếp

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 313/TB-VPCP NGÀY 29/8/2020 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến chiều ngày 27/8/2020, ngày 09/9/2020 UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 10758/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

ĐỒNG NAI KHÔI PHỤC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐẾN ĐÀ NẴNG

Vừa qua, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đã thông báo về việc khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách đến Đà Nẵng kể từ ngày 08/9/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM LÀM VIỆC NGẮN NGÀY (DƯỚI 14 NGÀY)

Ngày 31/8/2020, Bộ Y tế ban hành công văn số 4674/BYT-MT về việc hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) (được đính kèm theo công văn này).

Xem tiếp

DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM CƠ SỞ CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG

Ngày 27/8/2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3129/QĐ-UBND phê duyệt danh sách cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện làm cơ sở cách ly y tế tập trung do người được cách ly tự nguyện chi trả trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA NĂM 2020 ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19.

Ngày 10/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 20/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 theo nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ.

Xem tiếp

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến ngày 22 tháng 8 năm 2020, và căn cứ tình hình thực tế địa phương; để thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả và khôi phục, phát triển kinh tế xã hội; Ngày 24/8/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản số 10121/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai