Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
DỰ THẢO SỬA ĐỔI VỀ VIỆC LÀM THÊM GIỜ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ ĐANG TRONG THỜI GIAN THAI SẢN.

Hiện nay, Bộ luật lao động 2012 quy định người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây:

- Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

- Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Như vậy, dù lao động nữ đảm bảo sức khỏe, tự nguyện làm thêm nhằm gia tăng thu nhập nhưng người sử dụng lao động vẫn không được phép bố trí lao động nữ làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa vì luật không cho phép.

Tuy nhiên, tại Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã đưa ra đề xuất rất “linh hoạt”, vừa bảo vệ thai sản cho lao động nữ vừa giúp lao động nữ có thêm thu nhập nếu họ mong muốn.

Cụ thể, Dự thảo ghi nhận như sau, nếu không có sự đồng ý của người lao động thì người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây:

- Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

- Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Như vậy, nếu nội dung trên được Quốc hội thông qua thì lao động nữ vẫn được quyền làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ, đi công tác xa để gia tăng thu nhập nếu họ mong muốn và đảm bảo sức khỏe.

Phòng Quản lý Doanh nghiệp

 ​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​