Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH ĐỒNG NAI

​        Sáng ngày 09/7/2019, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị sơ kết cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019, công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018 và triển khai Bộ Chỉ số cải cách hành chính, công vụ năm 2019. Đến dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh - chủ trì Hội nghị, đại diện các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh cùng tham dự.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách hành chính của một sốt đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực hơn. Các đơn vị, địa phương cũng đã triển khai quyết liệt và thực hiện tốt công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết Hội nghị lần thức 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), công tác tinh giản biên chế được thực hiện nghiêm túc theo mục tiêu đề ra. Các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, xã đẩy mạnh theo dõi, giám sát công việc, trao đổi văn bản điện tử qua trục liên thông, giảm các văn bản, giấy tờ không cần thiết.

a089deb169838dddd492.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tuy đạt được một số chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, nhưng công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn một số tồn tại cần giải quyết để đạt mục tiêu đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành cần quyết liệt hơn nữa, tránh giao khoán cho cấp phó trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành, nhất là một số UBND cấp xã. Một số giải pháp cải cách hành chính như liên thông điện tử đất đai – thuế nhằm triển khai mô hình phi địa giới hành chính chưa được triển khai triệt để do còn vướng mắc các quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ điện tử liên thông giữa cơ quan đất đai và cơ quan thuế. Hệ thống cơ sở dữ liệu, cổng dịch vụ công của tỉnh chưa liên thông được với phần mềm của các bộ, ngành trung ương. Mặc dù hồ sơ trực tuyến đã tăng so với năm 2018 nhưng tỉ lệ thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ vẫn còn thấp so với mục tiêu đề ra.

         Tại Hội nghị đã công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2018. Theo đó, tỉnh Đồng Nai đạt 43,09 điểm, thuộc nhóm trung bình thấp. Do nội dung chỉ số PAPI liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, nhất là cả hệ thống chính trị ở cấp cơ sở, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo, đề xuất triển khai các nhóm giải pháp để nâng cao chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, trong đó chú trọng việc nâng cao tỉ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, tăng cường dịch vụ công mức độ 3 và 4, tích cực thực hiện các thủ tục hành chính liên thông, nâng cao mức độ hài lòng của người dân… nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).
Văn phòng

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​