Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
VỚI MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH 11 TRIỆU, NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NHƯ THẾ NÀO?
Mức giảm trừ gia cảnh cho người lao động và phụ thuộc được nâng lên 11 triệu đồng và 4,4 triệu đồng mỗi tháng áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020, theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, ngưỡng thu nhập chịu thuế tối thiểu của cá nhân cũng tăng từ 9 lên 11 triệu đồng, nghĩa là một người có thu nhập bình quân mỗi tháng 11 triệu đồng, không phải nuôi thêm người phụ thuộc nào thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân; những lao động có 1-2 người phụ thuộc mà thu nhập hàng tháng 15,4 triệu đồng và 19,8 triệu đồng cũng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Còn với những lao động có 1-2 người phụ thuộc, ngưỡng thu nhập chịu thuế mới sẽ là 15,4 triệu đồng và 19,8 triệu đồng mỗi tháng, tức trên các mức này mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Số tiền đóng thuế được tính như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất theo biểu thuế luỹ tiến

Trong đó,

Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập chịu thuế - Tổng mức giảm trừ gia cảnh + Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc + Từ thiện (nếu có)

* Theo luật hiện hành, cách tính thuế với tiền lương, tiền công dựa trên biểu luỹ tiến từng phần; tức là mỗi bậc thu nhập có một thuế suất tương ứng và cách tính rút gọn thuế thu nhập phải nộp trên mức thu nhập tính thuế như sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế/tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT (thu nhập tính thuế)

5% TNTT

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT - 9,85 trđ

Ví dụ: - Trong tháng 5/2020, NLĐ có thu nhập 20 triệu đồng và đang nuôi hai con nhỏ. Theo đó, tổng mức giảm trừ gia cảnh theo quy định mới sẽ là 19,8 triệu (11+4,4+4,4), còn thu nhập tính thuế là 200.000 đồng (20 triệu -19,8 triệu). Nên số tiền thuế thu nhập cá nhân NLĐ phải đóng là 10.000 đồng (200.000 đồng x 5%), trong khi mức cũ phải đóng 190.000 đồng.

- Trường hợp NLĐ có thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng và có 1 người phụ thuộc thì phải nộp số thuế là 230.000 đồng, giảm 260.000 đồng so với mức cũ. 

- Với người thu nhập 40 triệu đồng mỗi tháng và có 2 người phụ thuộc, khi áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới thì mức thu nhập tính thuế là 20,2 triệu (40-19,8). Trong đó, số thuế phải nộp là 5 triệu có mức thuế suất 5%, 5 triệu theo thuế suất 10%, 8 triệu theo thuế suất 15% và 2,2 triệu có thuế suất 20%. Như vậy, số tiền thuế phải nộp tương đương như sau: 

5 x 5% + (10-5) x 10% + (18-10) x 15% + (20,2-18) x 20% = 0,25 + 0,5 + 1,2 + 0,44 = 2,39 (triệu đồng)

* Như vậy, với số thu nhập bình quân mỗi tháng lần lượt từ 15 đến 150 triệu đồng, số thuế phải nộp như sau: 

                                                                                     Đơn vị tính: Triệu đồng

Bình quân thu nhập hàng tháng

1 người phụ thuộc

2 người phụ thuộc

Thuế phải nộp với mức giảm trừ cũ

Thuế phải nộp với mức giảm trừ mới

Thuế phải nộp vơi mức giảm trừ cũ

Thuế phải nộp với mức giảm trừ mới

15

0,12

0

0

0

20

0,49

0,23

0,19

0,01

30

1,86

1,44

1,32

0,78

40

3,83

3,27

3,11

2,39

70

11,37

10,53

10,29

9,3

100

20,74

19,76

19,48

18,22

150

38,24

37,26

36,98

35,72

Với quyết định này, số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế, trong đó mức độ giảm số thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế ở bậc thấp sẽ lớn hơn so với những người nộp thuế ở bậc cao.


​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai