Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ĐỂ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO COVID-19
​       Ngày 05/6/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1829/QĐ-UBND phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quy định cụ thể như sau:

1. Cấp tỉnh, huyện.

- Hỗ trợ người lao động thực hiện thủ tục tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động phải ngừng việc do đại dịch Covid-19

2. Cấp tỉnh, huyện, xã.

- Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19

- Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
          - Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19

Quyết định cũng ban hành kèm theo quy trình các bước thực hiện để đảm bảo các thủ tục được giải quyết đúng thời gian và thẩm quyền quy định.

Chi tiết Quyết định 1892: QD-1829 .pdfQD-1829 .pdf

Phòng Quản lý Doanh nghiệp

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai