Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
      Ngày 14/01/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (Ban Quản lý) đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-KCNĐN về cải cách hành chính năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt một số kết quả nhất định.

Về thanh tra, kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC

Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-KCNĐN ngày 21/01/2020 về Kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC, đánh giá ISO, Phòng chống tham nhũng năm 2020. Kế hoạch có 02 đợt kiểm tra vào tháng 6 và tháng 11, đảm bảo 100% đơn vị được kiểm tra trong năm. Kết quả kiểm tra đợt 1, có 09/09 đơn vị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về công tác tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC

Ban Quản lý ban hành Kế hoạch số 06/KH-KCNĐN ngày 21/01/2020 về Thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2020. Trong 6 tháng, Ban Quản lý thực hiện tuyên truyền các bản tin về CCHC trên website và trên bản tin Khu công nghiệp. Đã có 35 bản tin về văn bản pháp luật và 15 bản tin CCHC được tuyên truyền. Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã phát động cuộc thi Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020 tại Ban Quản lý và tham gia Hội thi cấp tỉnh.

Ban Quản lý đã có thông tin tuyên truyền trên website đến các doanh nghiệp về việc tích cực thực hiện DVC trực tuyến để hạn chế đông người tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 Về việc rà soát và tổ chức thực hiện văn bản QPPL

Trong 6 tháng, Ban Quản lý đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về quy trình điện tử các TTHC của Ban Quản lý.

Thực hiện Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020, Ban Quản lý đã lập Kế hoạch số 07/KH-KCNĐN ngày 03/02/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020. Ban Quản lý đã triển khai 35 văn bản quy phạm pháp luật mới thông qua Điểm tin pháp luật định kỳ hàng tháng; đăng tin phổ biến, tuyên truyền pháp luật và bộ TTHC Ban Quản lý trên website cơ quan bằng tiếng Việt và tiếng Anh; phổ biến các chính sách pháp luật mới đến các doanh nghiệp thông qua hình thức phát hành văn bản trực tiếp; tổ chức Hội thảo; lồng ghép chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật vào các cuộc họp giao ban doanh nghiệp KCN định kỳ; phối hợp với các Sở, ngành thực hiện công tác tập huấn, tuyên truyền đối với người sử dụng lao động và người lao động.

Về công tác kiểm soát TTHC

Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-KCNĐN ngày 16/01/2020 về kiểm soát TTHC năm 2020.

Trong 6 tháng, Ban Quản lý đã đón tiếp khoảng 1.500 lượt khách đến liên hệ công tác và yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính. Việc đón tiếp khách đến liên hệ công tác được CBCC Ban Quản lý thực hiện tốt, các hồ sơ của doanh nghiệp gửi đến đều được các chuyên viên bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm HCC hướng dẫn tận tình, xem xét kỹ và xử lý đúng thời hạn. Tổng đài 1022 của tỉnh đã tiếp nhận khoảng 55 lượt phản ánh và các câu hỏi yêu cầu tư vấn về TTHC. Các câu hỏi đều được Ban Quản lý giải quyết kịp thời, thỏa đáng cho doanh nghiệp.

Trong 6 tháng, Ban Quản lý đã tiếp nhận 5.112 hồ sơ (trong đó có 252 hồ sơ kỳ trước chuyển qua), đã giải quyết 4.898 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 4.891 hồ sơ (99,9%), có 07 hồ sơ trễ hạn (0,1%), còn 214 hồ sơ đang giải quyết trong hạn.

 Kết quả thực hiện công tác CCHC đến nay đạt khoảng 50% kế hoạch đề ra, một số công tác cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm: Đẩy mạnh thực hiện  dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 đạt tỉ lệ cao các TTHC đã đăng ký; tích cực rà soát VBQPPL liên quan dến TTHC; triển khai thực hiện ISO 9001:2015; thực hiện phương án rà soát, đơn giản hóa TTHC; tăng cường kiểm tra công tác giải quyết TTHC; thực hiện đối thoại DN tại các cuộc gặp gỡ DN trong KCN, lắng nghe và giải quyết các vướng mắc của DN…​

- VĂN PHÒNG BAN -

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai