Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Để có khung pháp lý ổn định cho các hợp đồng PPP dài hạn, có nhiều rủi ro và quy mô lớn, vừa qua Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 với một số điểm nổi bật sau:

Thứ nhất, theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14, Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là phương thức đầu tư trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công mà Nhà nước có trách nhiệm cung cấp.

Thứ 2, thông tin của dự án Đầu tư theo phương thức đối tác công tư phải công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong đầu tư theo phương thức PPP. Ngoài ra, các thông tin này còn được khuyến khích đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Thứ 3, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 quy định cụ thể các hành vi bị cấm trong đầu tư theo phương thức PPP.

 Thứ 4, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 quy định chi tiết tư cách hợp lệ của nhà đầu tư; theo đó, không phải nhà đầu tư nào cũng có thể tham gia đầu tư theo phương thức PPP mà chỉ những nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định mới được tham gia đầu tư theo phương thức này

Thứ 5, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 thống nhất lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đầu tư; theo đó các hình thức lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng trong đầu tư theo phương thức PPP như sau:

- Đấu thầu rộng rãi

- Đàm phán cạnh tranh

- Chỉ định nhà đầu tư

- Lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu tư nêu trên thì cơ quan có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà đầu tư.

Đồng thời, tại Điều 84 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 quy định việc thực hiện cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu như sau:

- Khi doanh thu thực tế đạt cao hơn 125% mức doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng dự án PPP, Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà nước 50% phần tăng thu giữa doanh thu thực tế đó và doanh thu đạt ở mức 125% doanh thu trong phương án tài chính.

- Nhà nước chia sẻ với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP 50% phần giảm thu giữa doanh thu thực tế và doanh thu cam kết tại hợp đồng đối với dự án PPP đáp ứng được một số điều kiện nhất định.

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 được đánh giá là một trong những cơ chế mới, đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện dự án PPP tại Việt Nam.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai