Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHÔNG TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2021

Tại Phiên họp của Hội đồng Tiền lương quốc gia về vấn đề tiền lương tối thiểu vùng 2021, 9/13 thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia bỏ phiếu thông qua phương án giữ nguyên mức lương tối thiểu năm 2021 như của năm 2020, là cơ sở để Hội đồng Tiền lương quốc gia lập báo cáo đề xuất Chính phủ xem xét quyết định mức lương tối thiểu vùng năm 2021.

Còn việc có điều chỉnh tăng, giảm hay giữ nguyên mức lương tối thiểu năm 2021 như của năm 2020 hay không sẽ do Chính phủ quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng Tiền lương quốc gia và các cơ quan, ban ngành có liên quan.

Như vậy, tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 co thể sẽ giữ nguyên theo phương án: Vùng 1 là 4.420.000 đồng/tháng; vùng 2 là 3.920.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.430.000 đồng/tháng; vùng 4 là 3.070.000 đồng/tháng.

  Phòng Quản lý Lao động (Diza)​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai