Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
BỘ CÔNG THƯƠNG BÃI BỎ, CẮT GIẢM HÀNG LOẠT ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH.

Ngay từ đầu năm, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-BCT ngày 17/1/2020 về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

Với 446 thủ tục hành chính hiện có, Bộ Công Thương cũng đã phân cấp cho các địa phương thực hiện 152 thủ tục (132 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp tỉnh; 18 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp huyện; 2 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp xã).

Ngày 18/6/2020, Bộ Công thương ban hành Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, bao gồm:

- Lĩnh vực kinh doanh thực phẩm: Bãi bỏ Điều 4, Điều 5 (Hồ sơ đề nghị, thủ tục, quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm), mẫu số 01a, 01b, 02a, 02b, 3a, 3b, 04, 05a, 05b, 05c của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018.

- Bãi bỏ nội dung “Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ định các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm của ngành công thương thực hiện việc xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.” tại Điều 9 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014.

- Lĩnh vực hóa chất: Bãi bỏ Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6 Điều 6, mẫu 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 và Khoản 1 Điều 1, Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Thông tư 48/2018/TT-BCT ngày 21/12/2018.

- Lĩnh vực kinh doanh khoáng sản: Bãi bỏ Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016,  Khoản 3 Điều 3 Thông tư 14/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013, Khoản 2 Điều 4, Điều 5 Thông tư 15/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 và Điều 5 Thông tư 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/2017.

- Lĩnh vực điện lực: Bãi bỏ Khoản 2 Điều 25 Thông tư 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013.

Trên thực tế, sau khi các điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm, thủ tục hành chính được đơn giản hoá đã tạo được môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng cho tất cả các thành phần kinh tế tại Việt Nam.

Trong số các điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa trong thời gian vừa qua, nhiều điều kiện kinh doanh được cắt giảm có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được đánh giá cao như trong lĩnh vực điện, ô tô, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh gas, an toàn thực phẩm…

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đẩy mạnh thực hiện việc áp dụng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, thực hiện nhiệm vụ để thuận lợi hoá cho doanh nghiệp.

Để cải thiện môi trường kinh doanh hơn nữa, trong thời gian tới Bộ Công Thương đang tiếp tiếp tục tiến trình cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, không vì lợi ích riêng mang tính cục bộ mà vì quyền lợi của doanh nghiệp, cộng đồng xã hội và quốc gia.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai