Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
THU GOM, PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
 

Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Kế hoạch số 5973/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025.

Ngày 27/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 6735/STNMT-CCBVMT về việc hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, chất thải rắn sinh hoạt được phân loại thành các nhóm như sau:

-  Nhóm chất thải rắn có khả năng tái chế: chai, hộp nhựa, lon nước giải khát, hộp, bao bì giấy, báo,…

-  Nhóm chất thải thực phẩm: vỏ trái cây, rau củ, xương cá nhỏ, thức ăn thừa, hư; bã trà, café, hoa lá, xác chuột, gián,…

-  Nhóm chất thải cồng kềnh: giường, tủ, bàn, ghế, kệ,…

-  Nhóm chất thải sinh hoạt thông thường khác: túi nhựa, quần áo cũ, tã giấy vệ sinh, thủy tinh,…

-  Nhóm chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động sinh hoạt: bóng đèn, pin, bình xịt côn trùng, thiết bị điện tử.

Cách thức lưu giữ, chuyển giao đối với các nhóm chất thải rắn sau khi phân loại:

-  Chủ nguồn thải có thể tận dụng bao bì sẵn có hoặc tự trang bị túi chưa chất thải rắn sinh hoạt (khuyến khích sử dụng túi chứa chất thải rắn sinh hoạt từ vật liệu dễ phân hủy) để lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt gồm: Nhóm chất thải thực phẩm và nhóm chất thải thông thường khác trong các thùng chưa chất thải rắn sinh hoạt phù hợp; sử dụng bút viết, dán nhãn hoặc dụng cụ có thể đánh dấu phân biệt các nhóm chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại, tập kết theo quy định để các tổ chức thực hiện thu gom thu gom theo tần suất và thời gian quy định.

-  Khi có phát sinh chất thải thuộc nhóm chất thải rắn có khả năng tái chế và nhóm chất thải công kềnh, chủ nguồn thải bố trí khu vực lưu giữ tạm thời và thực hiện xử lý như sau:

+ Đối với chất thải có khả năng tái chế hay còn gọi là phế liệu: Chủ nguồn thải có thể bán , cho các tổ chức, cá nhân thu mua phế liệu hoặc các tổ chức, cá nhân thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Trường hợp không bán hoặc cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thì chủ nguồn thải bỏ chung với thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt thông thường khác.

+ Đối với nhóm chất thải cồng kềnh: Chủ nguồn thải khi có phát sinh phải liên hệ với tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn theo thỏa thuận chuyển giao xử lý theo quy định.

-  Đối với nhóm chất thải nguy hại trong sinh hoạt: Các chủ nguồn thải thu gom riêng và đưa đến các điểm thu hồi chất chất nguy hại tại địa phương hoặc chuyển giao cho các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hại.

Các doanh nghiệp trong KCN căn cứ hướng dẫn trên của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thu gom, phân loại chất thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của người lao động trong quá trình hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp. Đồng thời, tuyên truyền đến người lao động cách phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt để người lao động có thể thực hiện tốt hơn công tác thu gom, phân loại chất thải sinh hoạt tại nơi cư trú, góp phần bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn./.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai