Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3993221
THÔNG TIN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN CÔNG TY TNHH BASSDAY VIỆT NAM

Ngày 13/7/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có văn bản số 2484/KCNĐN-DN về việc thông tin chấm hoạt động của dự án Công ty TNHH Bassday Việt Nam, thông tin như sau:

Dự án Công ty TNHH Bassday Việt Nam hoạt động tại KCN Long Bình (Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6530825814, chứng nhận lần đầu ngày 17/5/2012, chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 29/6/2016 do Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp.

Ngày 09/7/2021, Chủ đầu tư Dự án Công ty TNHH Bassday Việt Nam có văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của dự án tại KCN Long Bình (Amata) kể từ ngày 18/6/2021.

Lý do: Chấm dứt theo quyết định của chủ đầu tư.

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến dự án nêu trên biết, phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và các vấn đề liên quan của dự án.

Đề nghị chủ đầu tư thanh lý dự án đầu tư và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật./.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai