Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3993221
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG KHI THÀNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ.

Theo nội dung thông báo đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, các Công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp biết để thực hiện khi đăng ký dự án đầu tư mới; đồng thời hướng dẫn các Nhà đầu tư thực hiện đúng thủ tục về môi trường khi đăng ký dự án đầu tư trong khu công nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ, các dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư quy định tại Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Theo quy định tại Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020, đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 Luật Bảo vệ Môi trường 2014, cấp có thẩm quyền căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Do vậy, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai thông báo đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, các Công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp biết để thực hiện khi đăng ký dự án đầu tư mới; đồng thời hướng dẫn các Nhà đầu tư thực hiện đúng thủ tục về môi trường khi đăng ký dự án đầu tư trong khu công nghiệp.

Đính kèm văn bản số 2553/KCNĐN-ĐT ngày 21/5/2021 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai​2553.signed.pdf2553.signed.pdf

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai