Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3993221
QUY ĐỊNH MỨC THU 02 LOẠI PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NHẰM HỖ TRỢ, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO ĐỐI TƯỢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
 

Ngày 30/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND quy định mức thu 02 loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và Môi trường nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/12/2021.

Theo đó, mức thu được tính bằng 80% mức thu phí tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: Nghị Quyết 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2021 quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác sử dụng nước dưới đất; hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mức thu phí được áp dụng đến hết ngày 31/12/2021. Các nội dung khác còn lại được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các doanh nghiệp trong KCN có thể tham khảo Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 tại đây NQQP-13 giam phi toi 31.12.pdfNQQP-13 giam phi toi 31.12.pdf./.​

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai