Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
37/KH-KCNĐN25/06/2020Kế hoạch Xây dựng, chuyển đổi áp dụng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai
KH 37 xây dựng và thực hiện ISO 2020.pdf    
34/KH-KCNĐN05/06/2020Kế hoạch Triển khai giải pháp để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020 (PAPI).
Kh 34- Nâng cao chỉ số PAPI- PAINDEX.pdf    
26/KH-KCNĐN03/04/2020Kế hoạch Tự kiểm tra việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan năm 2020
KH 26. Tự kiểm tra việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan năm 2020.pdf    
25/KH-KCNĐN03/04/2020Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020
KH 25. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020.pdf    
24/KH-KCNĐN23/03/2020Kế hoạch Thực hiện “kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ” năm 2020
KH 24. Thực hiện “kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ” năm 2020.pdf    
20/KH-KCNĐN24/02/2020Kế hoạch Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2020
KH 20. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2020.pdf    
19/KH-KCNĐN24/02/2020Kế hoạch Kiểm tra thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2020
KH 19. Kiểm tra thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2020.pdf    
17/KH-KCNĐN24/02/2020Kế hoạch Tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2020
KH 17.Tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2020.pdf    
15/KH-KCNĐN20/02/2020Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
KH 15.Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.pdf    
14/KH-KCNĐN20/02/2020Kế hoạch Triển khai công tác của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020
KH 14.Triển khai công tác của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020.pdf    
11/KH-KCNĐN06/02/2020Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020
KH 11. Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020.pdf    
10/KH-KCNĐN06/02/2020Kế hoạch Triển khai NQ-02 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
KH 10. Triển khai NQ-02 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.pdf    
7/KH-KCNĐN03/01/2020Kế hoạch theo dõi tình hình pháp luật năm 2020
KH 7. Theo dõi tình hình pháp luật năm 2020.pdf    
8/KHKCNĐN05/02/2020Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2020
KH8. Công tác văn thư lữu trữ.pdf    
18/KH-KCNĐN24/02/2020Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020
KH 18. phát động phòng trào thi đua CCHC của BQLKCN năm 2020.pdf    
13/KH-KCNĐN19/02/2020Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
KH 13. Phòng chống tham nhũng năm 2020.pdf    
6/KH-KCNĐN21/01/2020Kế hoạch Thông tin tuyên truyền về CCHC năm 2020
KH 6 Thông tin tuyên truyền CCHC năm 2020 của BQLKCN.pdf    
5/KH-KCNĐN21/01/2020Kế hoạch kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC, ISO, phòng chống tham nhũng năm 2020
KH 5. Kiểm tra CCHC KS TTHC của BQLKCN năm 2020.pdf    
4/KH-KCNĐN20/01/2020Kế hoạch thực hiện xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
KH 4.Thực hiện công tác xây dựng kiểm tra xử lý rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.pdf    
3/KH-KCNĐN16/01/2020Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020
KH 3. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020.pdf    
1 - 20 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai