Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3993221
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3402/KCNĐN-LĐ04/09/2021Đăng ký cấp mã QR khi tham gia giao thông.
3402- Dang ky cap ma QR.pdf    
vb_4009_SGTVT_ngay_2-9-2021_cap_QR_code.pdf    
3359/KCNĐN-VP03/09/2021Đăng ký thực hiện phương án sản xuất 03 tại chỗ.
3359- Cac DN- Dang ky 3T.pdf    
68/NQ-CP01/07/2021Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
43491586-022e-4be6-b124-42bc5c102f88_68_NQ-CP_01072021-signed.pdf    
5108/SYT-NV30/06/2021Triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19
5108_0001.signed.pdf    
97/KH-BCĐ22/06/2021Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBNDT-97-KH-Phongchongdichbenh tai CSSX kinh doanh KCN.pdf    
6195/UBND-KGVX04/06/2021Thực hiện quy định về vận tải hàng hóa trong phòng, chống dịch Covid-19
2-2021-CV-6195.signed.pdf    
4397/SYT-NV08/06/2021Hướng dẫn điều chỉnh đối tượng xét nghiệm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh
4397.signed.pdf    
5991/TB-UBND01/06/2021THÔNG BÁO kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
2-2021-CV-5991.signed.pdf    
5938/UBND-KGVX31/05/2021Triển khai thực hiện Thông báo số 121, 129/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
2-2021-CV-5938.signed.pdf    
5865/UBND-KGVX28/05/2021Triển khai thực hiện Công văn số 4150/BYT-MT 21/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
4150 BYT tang cuong PC CV CSSXKD 26-5.pdf    
tr kh 4150 BYT theo 3836 PC covid CSSXKD 28-5 a H.pdf    
5198/UBND-KGVX 17/05/2021Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
2-2021-CV-5198.pdf    
4809/UBND-KGVX07/05/2021Triển khai thực hiện các Công điện số 597, 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
2-2021-CV-4809.pdf    
2931/BKHĐT-QLKKT18/05/2021Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, khu kinh tế
2_2021_cvdi2021_2931_BKHDT.signed.pdf    
4297/SYT-NV06/06/2021Hướng dẫn tổ chức xét nghiệm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh
4297.signed.pdf    
2787/QĐ-BYT05/06/2021QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, KHU CÔNG NGHIỆP”
HD Phuong an PCD Khu Cong nghiep. final 0306.signed.pdf    
QD HD PA PCD khi có ca benh t i KCN. Final.signed.pdf    
9026/UBND-KGVX03/08/2020Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
2-2020-CV-9026.pdf    
8961/UBND-KGVX31/07/2020Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
2-2020-CV-8961.pdf    
124/CV-BCĐ26/07/2020Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19
124.pdf    
84/NQ-CP29/05/2020CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, THÚC đẨY GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH đẠI DỊCH COVID-19
NQ 84.pdf    
1573/LĐTBXH-CSLĐ06/05/2020Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp ảnh hưởng do dịch Covid-19
van_ban_huong_dan_quy_trinh_thuc_hien.pdf    
1 - 20 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai