Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2017/NĐ-CP của CHÍNH PHỦ27/11/2017QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ CÔNG SỞ
nghi-dinh-139-2017-nd-cp-chinh-phu.pdf    
THÔNG TƯ SỐ 15/2016/TT-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG30/06/2016Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.
15_2016_TT-BXD_16231855.pdf    
THÔNG TƯ SỐ 03/2016/TT-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG10/03/2016Quy định về phân cấp công trình.
03_2016_TT-BXD_16231049.pdf    
THÔNG TƯ SỐ 209/2016/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH10/11/2016Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.
209_2016_TT-BTC_16234617-1.pdf    
THÔNG TƯ SỐ 17/2016/TT-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG30/06/2016Hướng dẫn về năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
17_2016_TT-BXD_16231856.pdf    
15_2016_TT-BXD_16231855.pdf    
THÔNG TƯ SỐ 18/2016/TT-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG30/06/2016Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
18_2016_TT-BXD_16231880.pdf    
NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP18/06/2015 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
nghi-dinh-59-2015-nd-cp-chinh-phu.pdf    
NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2015/NĐ-CP 12/05/2015Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
46_2015_ND-CP_15227151 quan ly chat luong CT.pdf    
Luật Xây dựng số 50/2014/QH1318/06/2014Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014
139/2016/TT-BTC16/09/2016
Ngày 16/9/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
03/2016/TT-BXD10/03/2016QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
TT_03_2016_Phan_cap_cong_trinh_XD.doc    
59/2015/NĐ-CP18/06/2015QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
ND_59_2015_Quan_ly_du_an_xay_dung.doc    
46/2015/NĐ-CP12/05/2015QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
ND_46_2015_Quan_ly_chat_luong_bao_tri_cong_trinh.doc    
44/2015/NĐ-CP06/05/2015QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
ND_44_2015_Quy_hoach_Xay_dung.doc    
50/2014/QH1318/06/2014LUẬT XÂY DỰNG
Luat_Xay_dung_2014.doc    

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​