Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20/2016/QĐ-UBND29/03/2016BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
QD_20-2016_UBND_tinh_ve_chuc_nang_nhiem_vu_BQLcacKCN.pdf    
114/2015/NĐ-CP09/11/2015SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 21 NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU KINH TẾ
ND_114_2015_sua_doi_ND_29_2008_ve_KCN_KCX_KKT.doc    
164/2013/NĐ-CP12/11/2013SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU KINH TẾ
ND_164_2013_sua_doi_ND_29_2008_ve_KCN_KCX_KKT.doc    
29/2008/NĐ-CP14/03/2008QUY ĐỊNH VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU KINH TẾ
ND_29_2008_ve_KCN_KCX_KKT.doc    

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​