Thứ bảy, ngày 4/6/2016

MAKE A QUESTION
Name:
Telephone:
Address:
Email:
Title:
Content:
Question
Date of question: 11/08/2020 16:10

Cây lan đuôi chồn hay còn gọi là cây lan sóc ta, với tên tiếng anh là : Rhynchostylis Retusa, là cây phát triển phổ biến hiện nay, cây được tìm thấy ở nhiều khu rừng trên nhiều nước như : lào, malayssia, singapore, thái lan, ấn độ và ở nước ta, cây thường phát triển và bám trên những cây bằng lăng cổ thụ, thường tìm thấy ở các tỉnh miền núi phía bắ


 
https://muabancaytrong.com/hoa-bi-ngan/
https://muabancaytrong.com/cay-hoa-mau-don/
http://documents.brevardschools.org/survey/BPSTV/Lists/BOO/DispForm.aspx?ID=894
http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=449
https://acer.europa.eu/en/remit/Lists/Questionnaire%20on%20Registration%20IT%20Solutions/DispForm.aspx?ID=226
https://portal.thomas-hardye.net/cz/sffd/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=1581
http://longthanh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1141462
http://sxd.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=888293
http://foodqa.just.edu.jo/Lists/AcademiaIndustryCouncilRegisteredCompanies/DispForm.aspx?ID=1664
https://newsnviews.larsentoubro.com/Lists/SharedLinks/DispForm.aspx?ID=4290
http://www.asph.be/Lists/ContactList/DispForm.aspx?ID=554
Answer

Question
Date of question: 11/08/2020 16:09

<a href="http://bien3d.com/hoa-lan-ngoc-diem-dai-chau/">http://bien3d.com/hoa-lan-ngoc-diem-dai-chau/</a>
<a href="http://raovat67.com/threads/dai-chau-da-truong-thanh-trong-thoi-ky-ra-hoa.213293/">http://raovat67.com/threads/dai-chau-da-truong-thanh-trong-thoi-ky-ra-hoa.213293/</a>
<a href="https://www.thegioiseo.com/threads/cham-soc-cay-hoa-lan.929695/">https://www.thegioiseo.com/threads/cham-soc-cay-hoa-lan.929695/</a>
<a href="http://raovatsoctrang.com/showthread.php?p=1022830">http://raovatsoctrang.com/showthread.php?p=1022830</a>
<a href="https://dragontailseo.com/threads/cham-soc-cay-lan-ngoc-diem.55812.html">https://dragontailseo.com/threads/cham-soc-cay-lan-ngoc-diem.55812.html</a>
<a href="http://conyeucuaban.com/threads/cay-lan-duoi-chon-cham-soc.176170/">http://conyeucuaban.com/threads/cay-lan-duoi-chon-cham-soc.176170/</a>
<a href="http://forum.diadiemanuong.com/home/f9/lan-duoi-chon-la-lan-gi-1137262">http://forum.diadiemanuong.com/home/f9/lan-duoi-chon-la-lan-gi-1137262</a>
<a href="https://forum.free.edu.vn/showthread.php?506171-ch%C4%83m-s%C3%B3c-c%C3%A2y-lan-%C4%91u%C3%B4i-ch%E1%BB%93n">https://forum.free.edu.vn/showthread.php?506171-ch%C4%83m-s%C3%B3c-c%C3%A2y-lan-%C4%91u%C3%B4i-ch%E1%BB%93n</a>
<a href="http://data.houstontx.gov/datarequest/f77221ef-d577-40d5-9e3b-7f951922932c">http://data.houstontx.gov/datarequest/f77221ef-d577-40d5-9e3b-7f951922932c</a>
<a href="http://ipc.daknong.gov.vn/vn/raovat/1241/43092.html">http://ipc.daknong.gov.vn/vn/raovat/1241/43092.html</a>
<a href="http://municipios.rionegro.gov.ar/web/muabancaytrong/home/-/blogs/cach-cham-soc-hoa-lan-uoi-chon">http://municipios.rionegro.gov.ar/web/muabancaytrong/home/-/blogs/cach-cham-soc-hoa-lan-uoi-chon</a>
<a href="http://shared.esade.edu/sites/eabis/Lists/Eabis/DispForm.aspx?ID=13846">http://shared.esade.edu/sites/eabis/Lists/Eabis/DispForm.aspx?ID=13846</a>
<a href="http://muabancaytrong.mystrikingly.com/blog/cay-hoa-lan-duoi-chon">http://muabancaytrong.mystrikingly.com/blog/cay-hoa-lan-duoi-chon</a>
<a href="http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/web/muabancaytrong/home/-/blogs/chon-nhung-giong-hoa-lau-tan">http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/web/muabancaytrong/home/-/blogs/chon-nhung-giong-hoa-lau-tan</a>
<a href="http://www.snnptnt.danang.gov.vn/web/muabancaytrong/home/-/blogs/cham-soc-tot-cay-hoa-lan">http://www.snnptnt.danang.gov.vn/web/muabancaytrong/home/-/blogs/cham-soc-tot-cay-hoa-lan</a>
<a href="http://ysraarogyasri.ap.gov.in/web/muabancaytrong/home/-/blogs/cay-hoa-lan-duoi-chon">http://ysraarogyasri.ap.gov.in/web/muabancaytrong/home/-/blogs/cay-hoa-lan-duoi-chon</a>
<a href="https://muabancaytrong.hpage.com/phong-ngua-nam-benh-con-trung-tren-cay-lan.html">https://muabancaytrong.hpage.com/phong-ngua-nam-benh-con-trung-tren-cay-lan.html</a>
<a href="https://muabancaytrong.gitbook.io/muabancaytrong/cay-hoa-lan-duoi-chon-dep">https://muabancaytrong.gitbook.io/muabancaytrong/cay-hoa-lan-duoi-chon-dep</a>
<a href="https://community.fema.gov/AP_Answers#!/feedtype=SINGLE_QUESTION_DETAIL&criteria=OPENQUESTIONS&id=906t0000000Cc2jAAC">https://community.fema.gov/AP_Answers#!/feedtype=SINGLE_QUESTION_DETAIL&criteria=OPENQUESTIONS&id=906t0000000Cc2jAAC</a>
<a href="https://muabancaytrong.amebaownd.com/posts/9392761">https://muabancaytrong.amebaownd.com/posts/9392761</a>
<a href="https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=4448">https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=4448</a>
<a href="https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?entryid=10105">https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?entryid=10105</a>
<a href="https://telegra.ph/cay-hoa-lan-duoi-chon-08-10">https://telegra.ph/cay-hoa-lan-duoi-chon-08-10</a>
<a href="https://amos.ukf.sk/blog/index.php?entryid=11838">https://amos.ukf.sk/blog/index.php?entryid=11838</a>
<a href="http://wiedza.imp.lodz.pl/web/muabancaytrong/home/-/blogs/gia-the-trong-lan-%C4%91uoi-cao">http://wiedza.imp.lodz.pl/web/muabancaytrong/home/-/blogs/gia-the-trong-lan-%C4%91uoi-cao</a>
<a href="http://rtsla.khai.edu/web/muabancaytrong/home/-/blogs/cham-soc-lan-%C4%91uoi-chuon">http://rtsla.khai.edu/web/muabancaytrong/home/-/blogs/cham-soc-lan-%C4%91uoi-chuon</a>
<a href="https://muabancaytrong.hatenablog.com/entry/2020/08/10/223216">https://muabancaytrong.hatenablog.com/entry/2020/08/10/223216</a>
<a href="http://muabancaytrong.hpage.com/chi-tiet-cach-trong-hoa-lan-trong-chau.html">http://muabancaytrong.hpage.com/chi-tiet-cach-trong-hoa-lan-trong-chau.html</a>
<a href="https://muabancaytrong.jweb.vn/khi-lan-ra-hoa-khong-nen-de-canh-hoa-tren-cay-qua-lau.html">https://muabancaytrong.jweb.vn/khi-lan-ra-hoa-khong-nen-de-canh-hoa-tren-cay-qua-lau.html</a>
<a href="https://www.kozbeszerzes.gov.hu/web/muabancaytrong.muabancaytrong/home/-/blogs/cach-trong-lan-giang-huong-ra-hoa">https://www.kozbeszerzes.gov.hu/web/muabancaytrong.muabancaytrong/home/-/blogs/cach-trong-lan-giang-huong-ra-hoa</a>
<a href="https://www.om.acm.gov.pt/web/muabancaytrong/home/-/blogs/-ac-iem-noi-bat-cua-lan-uoi-cao">https://www.om.acm.gov.pt/web/muabancaytrong/home/-/blogs/-ac-iem-noi-bat-cua-lan-uoi-cao</a>
<a href="https://www.restituciondetierras.gov.co/foros/-/message_boards/message/1455244">https://www.restituciondetierras.gov.co/foros/-/message_boards/message/1455244</a>
<a href="https://www.transport.gov.za/web/muabancaytrong/home/-/blogs/sau-benh-tren-lan-soc-lao">https://www.transport.gov.za/web/muabancaytrong/home/-/blogs/sau-benh-tren-lan-soc-lao</a>
<a href="https://www.sire.gov.co/web/muabancaytrong/home/-/blogs/-ac-iem-lan-soc-lao">https://www.sire.gov.co/web/muabancaytrong/home/-/blogs/-ac-iem-lan-soc-lao</a>
<a href="https://labs.maarch.org/snippets/4043">https://labs.maarch.org/snippets/4043</a>
<a href="https://cfsa-pmw.warwick.ac.uk/snippets/3169">https://cfsa-pmw.warwick.ac.uk/snippets/3169</a>
<a href="https://devel.trisquel.info/snippets/4746">https://devel.trisquel.info/snippets/4746</a>
<a href="https://github.com/thaisanthucuc/M-p-xe-v-bao-l-u-th-l-nh-/issues/6">https://github.com/thaisanthucuc/M-p-xe-v-bao-l-u-th-l-nh-/issues/6</a>
<a href="https://sites.google.com/site/muabancaytrong/cay-lan-duoi-chon">https://sites.google.com/site/muabancaytrong/cay-lan-duoi-chon</a>
<a href="http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1434">http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1434</a>
<a href="http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopydb/DispForm.aspx?ID=8392">http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopydb/DispForm.aspx?ID=8392</a>
<a href="http://stnmt.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=1116">http://stnmt.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=1116</a>
<a href="https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=1037">https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=1037</a>
<a href="http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=1898">http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=1898</a>
<a href="http://centers.ju.edu.jo/centers/Atheer/Lists/Evaluation%20form/DispForm.aspx?ID=2014">http://centers.ju.edu.jo/centers/Atheer/Lists/Evaluation%20form/DispForm.aspx?ID=2014</a>
<a href="https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=4453">https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=4453</a>
<a href="http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=1569">http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=1569</a>
<a href="http://www.portsaid.gov.eg/GIScenter/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=743">http://www.portsaid.gov.eg/GIScenter/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=743</a>
<a href="https://www.ecda.gov.sg/growatbeanstalk/Lists/Rate%20This%20Website/DispForm.aspx?ID=2321">https://www.ecda.gov.sg/growatbeanstalk/Lists/Rate%20This%20Website/DispForm.aspx?ID=2321</a>
<a href="http://transition.doe.louisiana.gov/Lists/Parental%20Discussions/Flat.aspx?RootFolder=%2FLists%2FParental%20Discussions%2Fch%C4%83m%20s%C3%B3c%20hoa%20lan&FolderCTID=0x012002007F416C354190124CBEF13B3DC297117E">http://transition.doe.louisiana.gov/Lists/Parental%20Discussions/Flat.aspx?RootFolder=%2FLists%2FParental%20Discussions%2Fch%C4%83m%20s%C3%B3c%20hoa%20lan&FolderCTID=0x012002007F416C354190124CBEF13B3DC297117E</a>
<a href="http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Encuesta%20previa%20rendicin%20de%20cuentas%20Santander%20de%20Q/DispForm.aspx?ID=177">http://www.minvivienda.gov.co/Lists/Encuesta%20previa%20rendicin%20de%20cuentas%20Santander%20de%20Q/DispForm.aspx?ID=177</a>
<a href="https://sharepublic.trincoll.edu/SiteDirectory/gmtestblog/Lists/Training%20Request%20Form/DispForm.aspx?ID=3845">https://sharepublic.trincoll.edu/SiteDirectory/gmtestblog/Lists/Training%20Request%20Form/DispForm.aspx?ID=3845</a>
<a href="https://portal.helcom.fi/meetings/FISH-M%205-2017-492/Lists/MeetingSurvey/DispForm.aspx?ID=748">https://portal.helcom.fi/meetings/FISH-M%205-2017-492/Lists/MeetingSurvey/DispForm.aspx?ID=748</a>
<a href="https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=4658">https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=4658</a>
<a href="http://sharepoint.bath.k12.va.us/tech/forum/Lists/Forum%20Evaluation/DispForm.aspx?ID=1093">http://sharepoint.bath.k12.va.us/tech/forum/Lists/Forum%20Evaluation/DispForm.aspx?ID=1093</a>
<a href="http://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=1182">http://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=1182</a>
<a href="https://intercoonecta.aecid.es/Lists/RestViewTemplates/DispForm.aspx?ID=4512">https://intercoonecta.aecid.es/Lists/RestViewTemplates/DispForm.aspx?ID=4512</a>
<a href="https://gnssn.iaea.org/main/SLS/Lists/2017%20Survey%20Pilot%20SLS/DispForm.aspx?ID=1389">https://gnssn.iaea.org/main/SLS/Lists/2017%20Survey%20Pilot%20SLS/DispForm.aspx?ID=1389</a>
<a href="http://lmhtx.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=834">http://lmhtx.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=834</a>
<a href="http://www.saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=684">http://www.saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=684</a>
<a href="http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=1120">http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=1120</a>
<a href="http://web1.nbed.nb.ca/sites/ASD-E/Lists/BYOD%20Survey%20%20Parents/DispForm.aspx?ID=818">http://web1.nbed.nb.ca/sites/ASD-E/Lists/BYOD%20Survey%20%20Parents/DispForm.aspx?ID=818</a>
<a href="https://www.iiabsc.com/Resources/Lists/2015%20Planning%20Survey/DispForm.aspx?ID=810">https://www.iiabsc.com/Resources/Lists/2015%20Planning%20Survey/DispForm.aspx?ID=810</a>
<a href="http://admin.rostercoster.com/Lists/OldParadians/DispForm.aspx?ID=785">http://admin.rostercoster.com/Lists/OldParadians/DispForm.aspx?ID=785</a>
<a href="http://old.cimug.mobi/Meetings/EU2016/Lists/Amsterdam%20Evaluation/DispForm.aspx?ID=449">http://old.cimug.mobi/Meetings/EU2016/Lists/Amsterdam%20Evaluation/DispForm.aspx?ID=449</a>
<a href="http://www.lambtoncountytrails.com/ActiveTransportation/Lists/Bicycle%20Friendly%20Business%20Form/DispForm.aspx?ID=1158">http://www.lambtoncountytrails.com/ActiveTransportation/Lists/Bicycle%20Friendly%20Business%20Form/DispForm.aspx?ID=1158</a>
<a href="https://teamsites.middlesex.mass.edu/surveys/Lists/MA%20CC%20Marketing%20Survey/DispForm.aspx?ID=2013">https://teamsites.middlesex.mass.edu/surveys/Lists/MA%20CC%20Marketing%20Survey/DispForm.aspx?ID=2013</a>
<a href="http://support.sharepoint.apptix.net/Lists/Advanced%20Technical%20Help/DispForm.aspx?ID=4785">http://support.sharepoint.apptix.net/Lists/Advanced%20Technical%20Help/DispForm.aspx?ID=4785</a>
<a href="https://muabancaytrong.com/hoa-bi-ngan/">https://muabancaytrong.com/hoa-bi-ngan/</a>
<a href="https://muabancaytrong.com/cay-hoa-mau-don/">https://muabancaytrong.com/cay-hoa-mau-don/</a>
Answer

Question
Date of question: 11/08/2020 14:47

https://phongkhamdakhoahungthinh.webflow.io/

https://kienthucsuckhoe24h.jweb.vn/

https://phongkham.jweb.vn/

https://phongkhamdakhoahungthinh.webflow.io/blog/uong-ca-phe-co-lam-ngung-kinh-nguyet-khong

https://phongkhamdakhoahungthinh.webflow.io/blog/con-9-ngay-nua-co-kinh-quan-he-co-bau-khong

https://phongkhamdakhoahungthinh.webflow.io/blog/top-5-dau-hieu-benh-tri-thuong-gap-nhat-loi-khuyen-huu-ich-tu-bac-si

https://phongkhamdakhoahungthinh.webflow.io/blog/sach-kinh-bao-lau-thi-dat-thuoc-duoc-bat-mi-tu-chuyen-gia

https://phongkhamdakhoahungthinh.webflow.io/blog/rong-kinh-la-gi-co-nguy-hiem-khong-nen-an-uong-gi-cach-dieu-tri

https://phongkhamdakhoahungthinh.webflow.io/blog/yeu-sinh-ly-nam-la-gi-7-dau-hieu-5-cach-chua-hieu-qua-nhat-nam-2020

https://phongkhamdakhoahungthinh.webflow.io/blog/tinh-trung-loang-nhu-nuoc-co-sao-khong

https://phongkhamdakhoahungthinh.webflow.io/blog/tiet-lo-viem-tuyen-tien-liet-la-gi-10-cach-chua-tri-hieu-qua-nhat-nam-2020

https://phongkhamdakhoahungthinh.webflow.io/blog/sach-kinh-bao-lau-thi-di-kham-phu-khoa-nen-kham-o-dau-ha-noi-tot-nhat

https://phongkhamdakhoahungthinh.webflow.io/blog/noi-hach-o-co-ben-phai-trai-la-bi-benh-gi-nguyen-nhan-do-dau

https://phongkham.jweb.vn/mong-tinh-la-gi-tot-hay-xau-co-nguy-hiem-khong-co-tac-hai-gi.html

https://phongkham.jweb.vn/5-nguyen-nhan-dan-den-benh-vo-sinh-nam-khien-nhieu-nguoi-giat-minh.html

https://phongkham.jweb.vn/viem-vung-chau-la-gi-dau-hieu-trieu-chung-cach-dieu-tri-hieu-qua.html

https://phongkham.jweb.vn/dau-hieu-yeu-sinh-ly-o-nu-gioi-nhu-the-nao-cach-dieu-tri-hieu-qua.html

https://phongkham.jweb.vn/cach-tinh-ngay-rung-trung-chu-ky-28-30-ngay-de-sinh-con-trai-gai.html

https://kienthucsuckhoe24h.jweb.vn/review-phong-kham-da-khoa-hung-thinh-so-380-xa-dan-dong-da-ha-noi.html

https://kienthucsuckhoe24h.jweb.vn/bat-mi-15-phong-kham-phu-khoa-o-dau-uy-tin-tot-nhat-ha-noi.html

https://kienthucsuckhoe24h.jweb.vn/he-lo-baking-soda-la-gi-top-21-cong-dung-cua-baking-soda-mang-lai.html

https://kienthucsuckhoe24h.jweb.vn/tiet-lo-kham-nam-khoa-o-dau-an-toan-va-uy-tin-tai-ha-noi.html

https://kienthucsuckhoe24h.jweb.vn/bat-mi-xuat-tinh-ngoai-la-gi-hay-xuat-tinh-ngoai-co-thai-khong.html

https://kienthucsuckhoe24h.jweb.vn/mong-tinh-lien-tiep-la-dau-hieu-benh-gi-cach-khac-phuc-hieu-qua.html​

Answer

Question
Date of question: 05/08/2020 10:51

Công ty Thép Mạnh Dũng chuyên cung cấp hầu hết các sản phẩm phục vụ trong xây dựng dân dụng cũng như công nghiệp.Với gần 10 năm trong lĩnh vực cung cấp tôn ,thép, xà gồ tại thị trường Tp. Hồ Chí Minh. Thép Mạnh Dũng là một trong những đơn vị mạnh về lĩnh vực vật liệu xây dựng tại khu vực TPHCM. Sự xuất hiện và có mặt các loại vật liệu trong hầu hết các công trình trọng điểm của nước ta. Thép Mạnh Dũng đã chứng tỏ là một công ty không những đảm bảo về mặt chất lượng cao, mà số lượng lúc nào cũng đầy đủ

Bảng báo giá cát xây dựng tại Tphcm, bang bao gia cat xay dung tai Tphcm 

CÔNG TY TNHH TM DV THÉP MẠNH DŨNG | Hotline: 0919 741 066 - 0988 707 505 - 0908 456 999

Website: https://vlxdtruongthinhphat.com/

Trụ sở chính: 461 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chi Minh

Chi Nhánh: E10/295 F Quốc Lộ 50. Ấp 5 Xã Phong Phú - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Gmail : thepcuongmanhphat@gmail.com - tnhhvlxdmanhdung@gmail.com

Hotline: 0313 694 028 - 0919 741 066 - 0988 707 505

Hệ thống kho hàng

Kho hàng 1 : 91/8P Hòa Hưng - Phường 13 - Quận 10 - TPHCM
Kho hàng 2 : 78 Hoàng Quốc Việt - Phường Phú Mỹ - Quận 7 - TPHCM
Kho hàng 3 : 300 Nguyễn Tất Thành - Phường 13 - Quận 4 - TPHCM
Kho hàng 4 : 2A đường Dương Đình Cúc - Tân Kiên - Bình Chánh - TPHCM
Kho hàng 5 : 432 Đào Trí - phường Phú Thuận - Quận 7 - TPHCM
Kho hàng 6 : Cầu xây dựng - đường Nguyễn Duy Trinh - Quận 2 - TPHCM

Công ty Thép Mạnh Dũng hoạt động với mong muốn là hợp tác với bất cứ các chủ thầu xây dựng nào. Nhằm mang đến các loại sắt thép ống, tôn, xà gồ,.. với chất lượng cao, phù hợp với từng loại công trình

Tin liên quan

Liên kết đi seo tốt

Mạng xã hội

Answer

Question
Date of question: 28/07/2020 08:49

Công ty Đại Nam chuyên lĩnh vực bốc xếp, vận chuyện hàng hóa, nhà cửa..., cung ứng lao động cho các công ty xí nghiệp với chi phí phải chăng nhất. Nguồn lao động phổ thông trẻ, có sức khỏe đầy đủ, siêng năng, nhiệt huyết trong công việc. Liên hệ ngay với chúng tôi khi bạn có nhu cầu. Hotline: 0938.955.329 (A.HUY Điều Hành)

Dịch vụ cam kết với mọi khách hàng

- Chất lượng lao động tuyển dụng cam kết đảm bảo theo yêu cầu tuyển dụng của khách hàng

- Lý lịch, nhân thân Người lao động đầy đủ, rõ ràng, chọn lọc kỹ lưỡng.

- Hợp đồng giữa 3 bên nghiêm túc, có cam kết ràng buộc rõ ràng.

- Quý Khách hàng có quyền thay thế người khác miễn phí nếu người lao động không phù hợp

Đây là hoạt động mang tính thường xuyên, chuyên nghiệp và liên tục của Công ty. Đến với chúng tôi yêu cầu của bạn sẽ đáp ứng. Đại Nam đảm bảo mọi cam kết với quý khách hàng.

Công ty cung ứng lao động Đại Nam là một trong những địa chỉ uy tín và thu hút sự quan tâm của rất nhiều người tìm việc làm phổ thông cũng như nguồn nhân sự của các ngành nghề khác trong thành phố. Với phong cách phục vụ chuyên nghiệp và đào tạo lao động trước khi gia nhập vào các tổ chức doanh nghiệp. Do đó đến với công ty cung ứng lao động Đại Nam các nhà tuyển dụng hoàn toàn yên tâm về trình độ tay nghề của nguồn nhân lực.

https://bit.ly/2C5UyJb
https://bit.ly/2OvOZq2
https://bit.ly/32lCpBD
https://bit.ly/3j6VPA5
https://bit.ly/2ZuWsMi
https://bit.ly/2C7K781
https://bit.ly/3erMjnO
https://bit.ly/3h29W88
https://bit.ly/2ZuluLs
https://bit.ly/2C8YWXU
https://bit.ly/2Ch5uDB
https://bit.ly/3gW9kkq
https://bit.ly/3ezoUAW
https://bit.ly/32kv3OU
https://bit.ly/3jf5GnR

Đại Nam cung cấp các dịch vụ sau:

- Bốc xếp ban đêm / Bốc xếp hàng hóa các loại: xi măng, sắt thép, gạch, gỗ

- Chuyển nhà / Chuyển văn phòng / Chuyển kho xưởng + trọn gói 100%.

- Cung ứng lao động Tphcm/ cho thuê lao động Giá Rẻ.

Công ty chúng tôi luôn tự hào trong việc là cánh tay phải, hỗ trợ đắc lực và giải quyết kịp thời mọi khó khăn trong các vấn đề mà khách hàng đang gặp phải. Mặt khác, giải quyết triệt để cho người lao động có công ăn việc làm

Ưu điểm mà quý khách nhận được khi lựa chọn dịch vụ bốc xếp hàng hóa tại công ty chúng tôi

- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa giá rẻ nhất

Đại Nam mang đến mức giá thuê bốc vác thời vụ cạnh tranh nhất thị trường. Đặc biệt đối với các công trình trọn gói hoặc khi khách hàng thuê bốc xếp theo tháng sẽ được báo giá dịch vụ bốc xếp ưu đãi hấp dẫn.

- Hoàn thành công việc bốc xếp một cách nhanh chóng - an toàn

Nhân công bốc vác thuê của chúng tôi được đào tạo bài bản, bốc xếp chuyên nghiệp. Hệ thống xe cẩu, xe nâng cùng các thiết bị chuyên dụng tiên tiến khác giúp nhân viên Đại Nam sẽ xử lý các công trình khó trong một thời gian ngắn, đảm bảo an toàn tối đa!

- Nhân viên trung thực, nhiệt tình, niềm nở

Thái độ phục vụ của nhân viên được Đại Nam đặc biệt đề cao. Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách chu đáo nhất.

- Phục vụ bốc xếp theo yêu cầu riêng của khách hàng

Thời gian phục vụ của Đại Nam là 24/7, kể cả ban đêm, ngày nghỉ hay ngày lễ. Có mặt nhanh chóng và đáp ứng kịp thời nhu cầu thuê bốc xếp của khách hàng .

DỊCH VỤ BỐC XẾP HÀNG HÓA ĐẠI NAM

Email: dichvubocxepdainam@gmail.com

Hotline: 0938.955.329 (A.HUY Điều Hành)

Địa chỉ: Số 36, Đường số 8, Phường .Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM

Website:  https://dichvubocxepdainam.com/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ihCoQzuGCgrOiSC8aoE1wSdHgCX5Owk2-47hxf-w8Pg/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1DIOuXwktCPKL8rFRajrzCvFa3pBaiEuX&ll=10.842105297178094%2C106.77532500000001&z=15
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCFBPsGOfdLoqhHBUmqc49hebGeEJLpcUm_SNk2EDPhuKpUw/viewform
https://docs.google.com/drawings/d/1Lt7CqhNM3ginylPlmB46zCBE1vrGzZ2Otq87roI4_ao/
https://docs.google.com/presentation/d/1ej8nkOeOVHyvVv1I9bVrMskp-fcdaZURMbLg-KoQe-g/
https://sites.google.com/view/bocxep/
https://sites.google.com/view/bocxep/boc-xep-hang-hoa
https://sites.google.com/view/bocxep/cho-thue-nhan-cong
https://sites.google.com/view/bocxep/cung-ung-lao-dong
https://drive.google.com/drive/folders/1L1oDKAaZ-OGmYmEA-ZXzHSxrY8UHYOdI
https://drive.google.com/drive/folders/1DW_Kl6vqEkSV4bHq5ZAsjteTMjI-VzP2
https://drive.google.com/drive/folders/1zKUHRz0r-dmz7ntqGZ2Vh8kNd7tpFlDj
https://docs.google.com/document/d/147yk8OArWMIXh0GiXVW5qdo-_Bl23tKB-dTmrfD6NEc/
https://docs.google.com/document/d/1R9QR6HgjhW1y6gsGMsyN8Qua3GlHwlaOKTADfkyDazE/
https://docs.google.com/document/d/18BItHcovwaGgeNawFzgWaN_Uz5V-pfGsxfT1DtXPKsc/
https://docs.google.com/document/d/1RrTCZNUk-1n26G2CS_ov0Fbomas072dAMjXo7E2Nmms/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C0v9tpS4YGkpnnLTMRJEoOEE_qVL1b1EWroTLAgX9x8/

https://twitter.com/bocxepgiare1
https://www.linkedin.com/in/bocxepgiare/
https://kinja.com/bocxepgiare
https://medium.com/@bocxepgiare
https://bocxepgiareblr.tumblr.com/
https://gitlab.com/bocxep
https://www.behance.net/bocxepgiare
https://vk.com/bocxepgiare
https://soundcloud.com/bocxepgiare
https://www.youtube.com/channel/UCZ9g9CImdE22nVGmW5onsvA
https://www.pinterest.com/bocxepgiare/
https://www.facebook.com/cungunglaodongdainam
https://cungunglaodongdainam.wordpress.com
https://cungunglaodongdainam.blogspot.com/
http://bocxepgiare.over-blog.com/
https://500px.com/bocxepgiare
https://www.flickr.com/people/bocxepgiare/
https://myspace.com/bocxepgiare
http://myfolio.com/bocxepgiare
http://www.23hq.com/bocxepgiare
https://tune.pk/user/bocxepgiare
https://www.scoop.it/u/bocxepgiare
https://www.reddit.com/user/bocxepgiare
https://flipboard.com/@bocxepgiare
https://myspace.com/bocxepgiare
https://www.last.fm/user/bocxepgiare
https://about.me/bocxepgiare/


https://pastoralpopular.cl/author/bocxepdainam/
https://unlawreports.com/author/bocxepdainam/
https://woo14.net/author/bocxepdainam/
https://izquierdacristiana.net/author/bocxepdainam
https://embedone.com/author/bocxepdainam/
https://cobbcomm.com/author/bocxepdainam/
https://pfmpyemen.org/author/bocxepdainam
https://dominiqueimmora.com/author/bocxepdainam/
https://easyassembly.net/author/bocxepdainam/
https://newenglandbiodiesel.net/author/bocxepdainam/
https://ewewatches.net/author/bocxepdainam/
https://hotelsuitesdelparque.com.mx/author/bocxepdainam/
https://edijuegos.com/author/bocxepdainam/
https://labkhand4u.com/forums/users/bocxep2020/
https://fashion-gaul.com/author/bocxepdainam/
https://altalista.net/author/bocxepdainam/
https://joplay.net/author/bocxepdainam/
https://zylog.co.in/author/bocxep2020/
https://earth.gen.in/forums/users/bocxep2020/
https://giasuchuyen.net/author/bocxepdainam/
https://wikitudien.com/author/bocxepdainam/
https://haiduongvui.vn/author/bocxepdainam/
https://10tren10.com/author/bocxepdainam/
https://raovat247.vn/author/bocxepdainam/
https://svhpu.vn/author/bocxepdainam/
https://vikool.org/author/bocxepdainam/
http://batdongsantphcm.com.vn/author/bocxepdainam/
http://newwind.us/author/bocxepdainam/
https://haiphong360.net/author/bocxepdainam/
https://araovat.net/author/bocxepdainam/
https://el.edu.vn/forums/users/bocxepdainam/
https://dongdudn.edu.vn/author/bocxepdainam/
https://trinhan.edu.vn/author/bocxepdainam/
https://congdongvinhomes.vn/author/bocxepdainam/
https://ketoanquangminh.com/author/bocxepdainam/
https://namthaibinhduong.edu.vn/author/bocxepdainam/
https://topdichvuseo.com/author/bocxepdainam/
https://hoiamy.edu.vn/author/bocxepdainam/
https://ptc.org.vn/forums/users/bocxepdainam/
https://vietnewswire.com/forums/users/bocxepdainam/
https://boi.edu.vn/author/bocxepdainam/
https://vietanhedu.com/author/bocxepdainam/
http://jpvinaweb.com/author/bocxepgiare/
https://lenacungbocap.com/author/bocxepgiare/
https://khogiaysi.com/author/bocxepdainam/
https://caomeodengiatruyen.com/author/bocxepdainam/
http://xedapfixedgearsg.com/author/bocxepdainam/
http://nonbosonthuy.com.vn/author/bocxepgiare/
http://visatoanthegioi.com.vn/user/bocxepgiare/
http://vietluanvan.info/author/bocxepgiare/
https://seoconghuong.net/author/bocxepdainam/
http://giaitri365.net/author/bocxepgiare
https://lapdatcameraphudat.com/author/bocxepgiare/
https://suakhoatamduc.com/author/bocxepdainam/
https://sanvuonnhaxinh.com/author/bocxepgiare/
https://datanngocthanh.com/author/bocxepdainam/
http://bruchy.com/author/bocxepgiare/
 ​

Answer

1 - 5 Next

DONG NAI INDUSTRIAL ZONES AUTHORITY
Address: No.26, 2A St., Bien Hoa II Industrial Zone, Bien Hoa city, Dong Nai Province, Viet Nam.
Tel: 84.251.3892378 - Fax: 84.25
1.3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn
Chief Editor: Mr. Cao Tien Sy - Director General