Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Triển khai văn bản pháp luật mới

QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 20/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CÁCH XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Ngày 03/4/2018, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa.

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4 NĂM 2018 (Phần cuối)

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4 NĂM 2018 (Phần 1)

Xem tiếp

THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Ngày 08/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2018/NĐ-CP quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem tiếp

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

Ngày 23/02/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2018.

Xem tiếp

NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2018/NĐ-CP

Ngày 23/02/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2018.

Xem tiếp

NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 40/2018/NĐ-CP NGÀY 12/3/2018.

Ngày 12/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 02/5/2018.

Xem tiếp

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Xem tiếp

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​