Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Triển khai văn bản pháp luật mới

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 28/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND về Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

QUY CHẾ QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 28/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Ngày 21/6/2021, Chính Phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem tiếp

NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ (APA) VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT.

Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Xem tiếp

BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Ngày 04/6/2021, Chính Phủ ban hành Nghị định số 57/2021/NĐ-CP về bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6 NĂM 2021 (PHẦN 2)

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6 NĂM 2021 (PHẦN 1)

Xem tiếp

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG KHI NHẬP KHẨU

Xem tiếp

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH

Ngày 27/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành. (Đính kèm Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND)

Xem tiếp

BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN GIAI ĐOẠN 2021 - 2022

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai