Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Triển khai văn bản pháp luật mới

HƯỚNG DẪN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Xem tiếp

ĐIỂM MỚI CỦA XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày 04/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, bao gồm quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Xem tiếp

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 3396/QĐ-UBND NGÀY 28/9/2018 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2018 (Phần 2)

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2018 (Phần 1)

Xem tiếp

NHIỀU THỦ TỤC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem tiếp

HÀNG LOẠT CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10/2018

Hướng dẫn mới về tính giá điện cho người thuê nhà là sinh viên, người lao động, bổ sung trường hợp tinh giản biên chế, dùng tay trần bán thức ăn phạt đến 1 triệu đồng...là những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

Xem tiếp

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Xem tiếp

DOANH NGHIỆP DƯỚI 10 NGƯỜI LAO ĐỘNG MIỄN GỬI THANG, BẢNG LƯƠNG

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương.

Xem tiếp

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI CỔ PHẦN HÓA

Ngày 01/08/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​