Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Triển khai văn bản pháp luật mới

QUY ĐỊNH VỀ MIỄN CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (C/O) THEO HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)

Ngày 22/01/2019, Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BCT (có hiệu lực từ ngày 08/3/2019) quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH

Ngày 08/01/2019, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT về việc sửa đổi Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 02 NĂM 2019 (Phần 2)

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 02 NĂM 2019 (Phần 1)

Xem tiếp

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 52/2018/TT-BCT NGÀY 25/12/2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG.

Ngày 25/12/2018, Bộ Công Thương ban hành hành Thông tư số 52/2018/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2019.

Xem tiếp

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 49/2018/TT-BCT NGÀY 21/11/2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG.

Ngày 21/11/2018, Bộ Công Thương ban hành hành Thông tư số 49/2018/TT-BCT bãi bỏ thông tư 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

Xem tiếp

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CỬA KHẨU NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU.

Ngày 09/01/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 22/02/2019.

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01 NĂM 2019 (Phần 2)

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01 NĂM 2019 (Phần 1)

Xem tiếp

QUY ĐỊNH MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​