Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Triển khai văn bản pháp luật mới

CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG (KÈM THEO MÃ HS) ĐÃ ĐƯỢC CẮT GIẢM KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 29/3/2019, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quyết định số 765/QĐ-BCT công bố Danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương.

Xem tiếp

XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÒ HÀNH VI VI PHẠM LUẬT TỐ CÁO

Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, trong đó quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm Luật Tố cáo.

Xem tiếp

RÚT NGẮN THỜI HẠN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CÔNG AN NHÂN DÂN XUỐNG CÒN 24 THÁNG

Đây là nội dung nổi bật tại Luật Công an nhân dân (CAND)2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 20/11/2018.

Xem tiếp

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15/11/2018; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Xem tiếp

DANH MỤC 31 SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN

Ngày 26/3/2019, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BCA về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4 NĂM 2019 (Phần 2)

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4 NĂM 2019 (Phần 1)

Xem tiếp

ƯU ĐÃI VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆP.

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019.

Xem tiếp

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG KỲ 2014-2018.

Ngày 30/01/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 212/QĐ-BCT Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương kỳ 2014-2018.

Xem tiếp

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Ngày 22/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ, quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp. Nghị định đưa ra một khung pháp lý về cách thức tổ chức, thực hiện kiểm toán nội bộ cũng như vai trò, trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ và các bên liên quan.

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​