Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Triển khai văn bản pháp luật mới

TỪ NGÀY 01/8//2019 DOANH NGHIỆP LỪA DỐI NHẬN ƯU ĐÃI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ BỊ PHẠT ĐẾN 40 TRIỆU ĐỒNG

Xem tiếp

03 ĐIỀU KIỆN HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ QUAN XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG MÊ-HI-CÔ

Ngày 09/04/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), có hiệu lực từ 20/06/2019.

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6 NĂM 2019 (Phần 2)

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6 NĂM 2019 (Phần 1)

Xem tiếp

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Xem tiếp

TĂNG 7.19% LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP CHO 08 NHÓM ĐỐI TƯỢNG.

Ngày 20/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Nghị định 44/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Xem tiếp

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐƯỢC HỖ TRỢ VAY VỐN KHỞI NGHIỆP

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Quỹ). Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Xem tiếp

TỪ NGÀY 01/7/2019, MỨC LƯƠNG CƠ SỞ TĂNG LÊN 1.490.000 ĐỒNG/THÁNG

Ngày 09/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Xem tiếp

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA.

Ngày 29/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem tiếp

TIÊU CHÍ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA.

Ngày 29/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên,hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2019.

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​