Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Triển khai văn bản pháp luật mới

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Ngày 15/01/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Xem tiếp

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 13/2017/TT-BXD QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG NUNG TRONG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

Xem tiếp

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI LIÊN QUAN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Xem tiếp

ĐIỀU CHỈNH MÃ HS 20 NHÓM HÀNG THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUÂT THÁNG 1 NĂM 2018 (Phần cuối)

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 1 NĂM 2018 (Phần 1)

Xem tiếp

10 LUẬT SẼ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY 01/01/2018 (Phần II)

Từ ngày 01/01/2018, 10 Luật sẽ có hiệu lực. Đó là: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Bộ Luật Tố tụng hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Du lịch.

Xem tiếp

10 LUẬT SẼ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY 01/01/2018 (Phần I)

Từ ngày 01/01/2018, 10 Luật sẽ có hiệu lực. Đó là: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Bộ Luật Tố tụng hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Du lịch.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH MỚI VỀ BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT PHỤC VỤ NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 12/2016 (Phần 2)

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​