Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Triển khai văn bản pháp luật mới

BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÔNG DÂN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ngày 10/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2843/QĐ-UBND về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem tiếp

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Nhằm tạo điều kiện để phát triển sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân, tập trung hỗ trợ vào khâu yếu nhất trong chuỗi liên kết (chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp), ngày 05/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ PHỨC TẠP, ĐIỂN HÌNH

Ngày 21/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BTP quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình, có hiệu lực thi hành ngày 21/8/2018.

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018 (Phần 2)

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018 (Phần 1)

Xem tiếp

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI LIÊN QUAN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ, ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

Ngày 31/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-TTg về việc quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất các dự án đầu tư.

Xem tiếp

HÀNG LOẠT CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2018

Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế, biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2018.

Xem tiếp

BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM (VSIC) SỬA ĐỔI

Ngày 06/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Xem tiếp

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN LUỒNG TRONG QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ƯU ĐÃI

Ngày 29/6/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2018.

Xem tiếp

BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG NGHỆ CẤM CHUYỂN GIAO

Đây là quy định mới đáng chú ý tại Luật Chuyển giao công nghệ 2017 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​