Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Tin tức về Môi trường

HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI NĂM 2018

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hiêp quốc (LHQ) về Môi trường và Phát triển được tổ chức tại Rio de Janeiro từ ngày 3 đến 14/6/1992, LHQ đã ra nghị quyết lấy ngày 22/3 hàng năm là Ngày Nước thế giới, và bắt đầu được tổ chức thường niên từ năm 1993.

Xem tiếp

THAM GIA CUỘC THI “SÁNG TÁC BỘ ẢNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai phát động cuộc thi “Sáng tác bộ ảnh bảo vệ môi trường” năm 2018.

Xem tiếp

THÔNG TƯ 21/2017/TT-BCT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA GIỚI HẠN FORMALDEHYT SẢN PHẨM DỆT MAY

Từ ngày 01/05/2018, Thông tư 21/2017/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Xem tiếp

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 32 KCN được thành lập, trong đó có 31 KCN có dự án đi vào hoạt động (trừ KCN Công nghệ cao Long Thành) và 31/31 KCN đang hoạt động này đã xây dựng hoàn thành NM XLNTTT với tổng công suất thiết kế là 166.070 m3/ngày.đêm (tổng vốn đầu tư khoảng 1.763 tỷ đồng), cụ thể như sau:

Xem tiếp

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 10/11/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xem tiếp

ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DƯỚI GÓC ĐỘ QUẢN LÝ Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP

Xem tiếp

MỨC THU PHÍ TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU.

Ngày 19/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRONG XÂY DỰNG

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BXD Quy định về quản lý Chất thải rắn xây dựng; Thông tư này quy định chi tiết về việc phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn xây dựng.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​