Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Tin tức về Môi trường

ĐẾN NĂM 2025, CẢ NƯỚC KHÔNG SỬ DỤNG ĐỒ NHỰA DÙNG MỘT LẦN

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Chỉ thị 08/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Công Thương.

Xem tiếp

DỰ THẢO SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xem tiếp

VAY VỐN QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Xem tiếp

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ ĐỒNG NAI XANH NĂM 2019

Nhằm đẩy mạnh phong trào hành động vì môi trường xanh – sạch – đẹp, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2019, ngày 16/5/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 5458/KH-UBND về việc tổ chức Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2019

Xem tiếp

KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ VIỆC NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Ngày 13/5/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Xem tiếp

TIẾP NHẬN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG NHƯNG CHƯA CÓ THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG

Xem tiếp

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019

Xem tiếp

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2019

Xem tiếp

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Xem tiếp

RÀ SOÁT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT THẢI RẮN

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​