Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Tin tức về Môi trường

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 10/11/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xem tiếp

ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DƯỚI GÓC ĐỘ QUẢN LÝ Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP

Xem tiếp

MỨC THU PHÍ TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU.

Ngày 19/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRONG XÂY DỰNG

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BXD Quy định về quản lý Chất thải rắn xây dựng; Thông tư này quy định chi tiết về việc phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn xây dựng.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

Xem tiếp

KHÔNG ĐÁNH ĐỔI MÔI TRƯỜNG LẤY PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Tiếp ông Erik Solheim, Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UN Environment) sáng ngày 07/8/2017 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn quyết tâm bảo vệ môi trường với quan điểm không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế.

Xem tiếp

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG PHIÊN BẢN 14001:2015

Xem tiếp

HỘI THẢO GÓP Ý HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VỀ KCN SINH THÁI

Xem tiếp

CÔNG NGHỆ PLASMA: XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỐI ƯU, TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​