Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Tin tức về Môi trường

PHONG TRÀO CHỐNG RÁC THẢI NHỰA

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KCN LOTECO

Xem tiếp

GIÁM SÁT VIỆC THU GOM, ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG CỦA CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Xem tiếp

PHIÊN HỌP LẦN THỨ 12 VÀ LỄ CHUYỂN GIAO CHỨC VỤ CHỦ TỊCH ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SÔNG ĐỒNG NAI

Xem tiếp

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NGĂN CHẶN VÀ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI XÂM NHIỄM ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Xem tiếp

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Xem tiếp

HỘI NGHỊ KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI Ở VIỆT NAM: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ RÀO CẢN PHÁT TRIỂN

Xem tiếp

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO "CHỐNG RÁC THẢI NHỰA”

Xem tiếp

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2019-2020

Xem tiếp

TĂNG CƯỜNG ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC ĐÔ THỊ

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​