Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Tin tức về Môi trường

HỘI NGHỊ KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI Ở VIỆT NAM: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ RÀO CẢN PHÁT TRIỂN

Xem tiếp

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO "CHỐNG RÁC THẢI NHỰA”

Xem tiếp

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2019-2020

Xem tiếp

TĂNG CƯỜNG ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC ĐÔ THỊ

Xem tiếp

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG VÀ ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI TẠI KCN ÔNG KÈO

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÁNG 9/2018

Xem tiếp

HỌP LẦN THỨ 5 BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN QUẢN LÝ Ô NHIỄM CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI, SÔNG NHUỆ - ĐÁY

Xem tiếp

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Trước thực tế một số nước (là thị trường nhập khẩu phế liệu lớn của thế giới) đã hạn chế, cấm nhập khẩu một số loại phế liệu tạo nên sự dịch chuyển lượng lớn phế liệu nhập khẩu vào các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và việc kiểm soát quy trình nhập khẩu, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa là phế liệu chưa chặt chẽ dẫn đến tồn đọng lượng lớn lô hàng phế liệu nhập khẩu không xác định được chủ hàng tại các cảng biển nước ta, nhất là tại cảng Hải Phòng và Tân Cảng Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem tiếp

HỘI THẢO THAM VẤN DỰ THẢO “BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC” DỰ ÁN VIPM

Xem tiếp

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​