Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Tin tức về Môi trường

KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ VIỆC NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Ngày 13/5/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Xem tiếp

TIẾP NHẬN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG NHƯNG CHƯA CÓ THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG

Xem tiếp

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019

Xem tiếp

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2019

Xem tiếp

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Xem tiếp

RÀ SOÁT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT THẢI RẮN

Xem tiếp

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2019

Xem tiếp

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY ĐẤT NGẬP NƯỚC THẾ GIỚI NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Xem tiếp

CUỘC THI SÁNG TÁC VIDEO CLIP “GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM TỪ RÁC THẢI NHỰA”

Xem tiếp

HỌP MẶT, TRAO ĐỔI VÀ RÚT KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​