Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Thông tin khác

ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2018

Trong 02 ngày 06 và 07/9/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2018. Đến dự có đồng chí Thái Bảo - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Giám khảo Hội thi.

Xem tiếp

HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI 2018 DO ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI TỔ CHỨC

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng công tác tuyên truyền của Đảng, ngày 28/8/2018, Đảng bộ Khối doanh nghiệp đã tổ chức thành công hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2018.

Xem tiếp

HỘI GHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN VÀ HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN – DOANH NGHIỆP ĐỒNG NAI.

Ngày 28/8/2018, tại Khách sạn Central Park, thành phố Biên Hòa, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Nhật Bản và Hội nghị giao thương doanh nghiệp Nhật Bản – doanh nghiệp Đồng Nai

Xem tiếp

CHÍNH PHỦ QUYẾT NGHỊ THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VỀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Ngày 25/8/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

Xem tiếp

ĐỀ XUẤT MỚI VỀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP.

Xem tiếp

SỞ NGOẠI VỤ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG BIÊN, PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH CHO CBCCVC TRONG TỈNH

Xem tiếp

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG

Ngày 28/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 930/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020”.

Xem tiếp

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ CÔNG CHỨC

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định những người là công chức.

Xem tiếp

CỤM THI ĐUA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN, KCX, KKT CÁC TỈNH MIỀN ĐỒNG NAM BỘ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Xem tiếp

SỬA ĐỔI NHỮNG BẤT CẬP CỦA LUẬT VIÊN CHỨC

Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức vì thực tiễn triển khai các quy định của Luật này còn một số vướng mắc, bất cập.

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​