Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Thông tin khác

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG, ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO.

Xem tiếp

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Ngày 28/9/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Xem tiếp

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ VỆ SINH THÚ Y

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN KHI ĐANG ĐIỀU TRỊ MÀ THẺ BHYT HẾT HẠN

Ngày 13/12/2017, Bộ Y tế có văn bản số 7149/BYT-BH hướng dẫn về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn. Cụ thể:

Xem tiếp

LỄ TRAO TẶNG CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ĐỢT 2 NĂM 2017

Ngày 18/12/2017, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước đợt 2 năm 2017.

Xem tiếp

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.

Ngày 28/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Xem tiếp

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem tiếp

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Luật này quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Xem tiếp

TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN TOÀN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2017-2020.

Vấn đề An toàn thực phẩm ngày càng được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta quan tâm. Bảo đảm an toàn thực phẩm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xem tiếp

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12/2017 (Phần cuối)

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​