Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Thông tin khác

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ LOÀI TÔM CÀNG ĐỎ NHẬP LẬU

Xem tiếp

SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TỪ 01/01/2020

Dự thảo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi dự kiến thông qua vào cuối năm nay, trong đó, đề xuất sửa đổi một số nội dung đánh giá công chức.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Xem tiếp

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2019

Ngày 19/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 4350/KH-UBND về tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2019.

Xem tiếp

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CHỈ SỐ AN TOÀN, AN NINH MẠNG

Ngày 07/6/2019, Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CHUYỂN CÔNG TÁC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

Xem tiếp

BA TRƯỜNG HỢP CÔNG CHỨC ĐƯỢC TUYỂN DỤNG KHÔNG QUA THI TUYỂN

Xem tiếp

TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2019

Trong thời gian gần đây, bên cạnh những loại ma túy tổng hợp đang trở nên phổ biến như ketamine, cần sa, ma túy đá… đã xuất hiện một số loại chất hướng thần mới, bị giới trẻ lạm dụng. Các loại ma túy tổng hợp này để lại hậu quả nặng nề, khó cai nghiện, dễ tử vong.

Xem tiếp

NHỮNG NỘI DUNG CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC KHÔNG ĐƯỢC VIẾT TRÊN FACEBOOK

Năm 2019 là thời điểm Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức cần lưu ý và cân nhắc những nội dung khi viết lên trang facebook cá nhân của mình.

Xem tiếp

15 VIỆC CẤM LÀM VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỪ NGÀY 01/7/2019

Từ ngày 01/7/2019, Luật phòng, chống tham nhũng 2018 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nghiêm cấm các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn (cán bộ, công chức, viên chức; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp...) trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện.

Xem tiếp
1 - 10 Next

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​